Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ

CE 3

Інформація про Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/ наукових установ

66703bac8b9f26fdf1417c31a4b0498b

Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених закладів вищої освіти (ЗВО) і наукових установ створений в 2019 році за підтримки Офісу Ради Європи в Україні. Діяльність Центру та його статус базуються на принципах, закладених в Меморандумі взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу від 06.11.2006.

Метою створення Центру є консолідація зусиль співробітників переміщених ЗВО/наукових установ у напрямі захисту власних прав і свобод, сприяння адаптації та інтеграції у вітчизняне/міжнародне наукове співтовариство, попередження відтоку кадрового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Пандемія COVID-19 у 2020 р. лише підсилила актуальність функціонування Ресурсного Центу у напрямі забезпечення співробітникам Інституту та вченим і викладачам – внутрішньо переміщеним особам можливостей дистанційної участі у різних заходах: онлайн лекціях, конференціях, форумах, круглих столах та нарадах із залученням технічних засобів конференц-зв`язку, наявних в Центрі (швидкий інтернет, професійна веб-камера, проектор, екран, ноутбуки, принтер/сканер/копір тощо). Площа Центру дозволяє працювати до 10 особам одночасно із забезпеченням необхідної дистанції та інших санітарних нормативів, встановлених Кабінетом Міністрів України. В Центрі наявні всі необхідні захисні засоби, санітайзери тощо.

Завдання Центру:

  1. Створення Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки переміщених ЗВО/наукових установ на базі Інституту економіко-правових досліджень НАН України, а також інтернет сторінки на сайті установи.
  2. Вироблення методики здійснення планомірного та ґрунтовного аналізу наявних проблем у сфері захисту прав співробітників переміщених ЗВО/наукових установ та членів їх сімей, б) механізмів реагування на їх порушення і надання допомоги, а також в) систематичний моніторинг динаміки змін.
  3. Забезпечення можливості систематичного міжінституційного, міжвідомчого та міжнародного співробітництва (організації спільних заходів, особистого спілкування, листування тощо) з метою вчасного і комплексного вирішення проблем співробітників переміщених ЗВО/наукових установ і членів їх сімей, розвитку їх професійної перспективи.
  4. Розширення мережі комунікації і потенціалу гнучкої взаємодії і співпраці співробітників переміщених ЗВО/наукових установ з практикуючими фахівцями у сфері права, психології, педагогіки, ін. та службовцями відповідних органів державної влади (зокрема, МОН, інших міністерств, НАН та інших) з питань вирішення проблем вчених-ВПО та членів їх сімей.
  5. Створення умов для відкритого кросингу професійними знаннями, досвідом та науково-практичними ідеями, науковою інформацією та експертними порадами між співробітниками переміщених ЗВО/наукових установ на національному та міжнародному рівнях.
  6. Просування науково-обґрунтованих пропозицій у рішення органів влади шляхом інтегрування представників Центру у громадсько-консультативні ради при органах місцевої влади.
  7. Забезпечення індивідуальної та колективної (в межах встановлених нормативів) дистанційної, в т.ч. онлайн, роботи співробітників Інституту та вчених і викладачів – внутрішньо переміщених осіб в умовах пандемії COVID-19.
  8. Волонтерська та консультативна допомога мобілізованим співробітникам Інституту та НАН України, внутрішньо переміщених закладів вищої освіти, координація допомоги підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Прикордонної служби України тощо.

P90516-101554

На базі Центру постійно проводяться захисти докторських і кандидатських дисертацій спеціалізованими радами внутрішньо переміщених вищих навчальних закладів, семінари, тренінги, круглі столи тощо. Центр сприяє комунікації вчених – внутрішньо переміщених осіб з органами центральної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та міжнародними інституціями. Існує можливість науково-експертної підтримки проектів та заходів, які проводяться (проводитимуться) переміщеними ЗВО/науковими установами силами творчого колективу Інституту економіко-правових досліджень НАН України, який має значний досвід такої діяльності на національному та міжнародному рівнях.

При Центрі створено фонд колективного користування науковою та науково-практичною літературою, який поповнюється як виданнями Інституту, так і виданнями інших установ, закладів вищої освіти тощо.

 

P01127-150549 P01127-150616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр на постійній основі співпрацює з Громадською організацією «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб».

Центр відкритий до співпраці з усіма зацікавленими особами: науковими установами, закладами вищої освіти та громадськими організаціями.

Керівник Центру – Гудіма Тетяна Степанівна, e-mail: gudima.t@ukr.net

Адміністратор Центру – Ілларіонов Олександр Юрійович, тел.моб. +380509490905, e-mail: allexillarionov@gmail.com

Адреса Центру: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, оф. 227