Інформаційний ресурс

1. Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини: Реалізація Рамкової програми ООН «Захист, повага і засоби захисту» (схвалені резолюцією Ради ООН з прав людини № 17/4 від 16 червня 2011 р.) (Завантажити файл);

2. Рекомендація CM/Rec(2016)3 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про права людини та бізнес (прийнята Комітетом міністрів 2 березня 2016 р. на 129-му засіданні Заступників міністрів) (Завантажити файл);

3. Доповідь Джона РАҐҐІ, Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань прав людини і транснаціональних корпорацій та інших підприємств «Захищати, дотримуватися та відновлювати в правах: основні положення, що стосуються бізнесу і прав людини» (Завантажити файл).

4. Зміцнення засад у сфері бізнесу та прав людини: драйвери для України: збірник науково-практичних матеріалів міжнародного проекту. Наук. ред. В.А. Устименко. – Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. – 200 с. (Завантажити файл).

5. Вступ до Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини (Робоча група ООН з питань бізнесу та прав людини) (Завантажити файл).

6. Питання про Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини, що ставляться найчастіше (Завантажити).

7. Презентація “Практика Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини у сфері незалежного моніторингу та попередження порушень прав людини з боку бізнесу” (Завантажити). 

8. Презентація “Human Rights Due Diligence: best practices” (Завантажити).

9. Транскордонне співробітництво: правові основи та успішні практики: посібник / Євчак Ю.Б., Зарді А., Лазур Я.В., Очкаі Д., Санченко А.Є., Сошников А.О., Устименко В.А., Фетько Ю.І. / за заг. ред. В.А. Устименка; ред.-упоряд. Гук А.К., Санченко А.Є. К., 2020. 152 с. (Завантажити).