Тематика науково-дослідних робіт

Планом науково-дослідних робіт Інституту на 2021 рік передбачено дослідження за 8 науково-дослідними темами:

номер державної реєстрації 0121U111844

Концепція правового забезпечення сталого розвитку біоенергетики (ІІІ кв. 2021 р. – ІV кв. 2022 р.) науковий керівник – в.о. наукового співробітника відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. Трегуб О.А.

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України «Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2021-2022 рр.»

 

номер державної реєстрації 0121U111727

 

Правове забезпечення функціонування територій пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях (ІІІ кв.- ІV кв. 2021 р.) наукові керівники – директор Інституту, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАН України та чл.-кор. НАПрН України Устименко В.А., завідувач сектору проблем реалізації господарського законодавства, д.ю.н., проф. Зельдіна О.Р.

Цільова програма наукових досліджень НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» на 2019-2021 рр.

номер державної реєстрації 0121U109287

 

Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях (2-ий етап) (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р.), наукові керівники – заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент Джабраілов Р.А., зав. відділу економіко-правових проблем містознавства, к.е.н., доц. Тарасевич О.В.

Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення економіки НАН України

номер державної реєстрації 0120U100653

 

Правові та організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини України (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р.), науковий керівник – учений секретар Інституту, к.ю.н. Малолітнева В.К.

Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки 2020-2021 рр.

Тема 3.1.10.59

номер державної реєстрації 0120U100653

 

Модернізація системи екологічної безпеки міста: економіко-правовий вимір (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р.), науковий керівник –  зав. відділу економіко-правових проблем містознавства, к.е.н., доц. Тарасевич О.В.

Тема 3.1.10.58

номер державної реєстрації 0120U100654

Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р.), науковий керівник – зав. відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. Н.В. Єремєєва

 

Тема 3.1.10.57

номер державної реєстрації 0119U101811

Ідентифікація та позиціонування об’єднаних територіальних громад Луганської й Донецької областей (ІІІ кв. 2019 р. – IVкв. 2021 р.), науковий керівник – директор Луганської філії д.е.н., професор Заблодська І.В.

 

Тема 3.1.10.56

номер державної реєстрації 0119U101590

 

Правова модель сталого розвитку України (ІІІ кв. 2019 р. – IVкв. 2021 р.), наукові керівники – директор Інституту, д.ю.н., професор, чл.-кор. НАН України та чл.-кор. НАПрН України Устименко В.А., заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент Джабраілов Р.А.