Тематика науково-дослідних робіт

Планом науково-дослідних робіт Інституту на 2021 рік передбачено дослідження за 6 науково-дослідними темами:

номер державної реєстрації 0121U109287 Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях (2-ий етап) (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р.), наукові керівники – заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент Джабраілов Р.А., зав. відділу економіко-правових проблем містознавства, к.е.н., доц. Тарасевич О.В.
 номер державної реєстрації 0120U100653  Правові та організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини України (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р.), науковий керівник – учений секретар Інституту, к.ю.н. Малолітнева В.К.

Тема 3.1.10.59

номер державної реєстрації 0120U100653

Модернізація системи екологічної безпеки міста: економіко-правовий вимір (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р.), науковий керівник –  зав. відділу економіко-правових проблем містознавства, к.е.н., доц. Тарасевич О.В.

Тема 3.1.10.58

номер державної реєстрації 0120U100654

Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р.), науковий керівник – зав. відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. Н.В. Єремєєва

 Тема 3.1.10.57

номер державної реєстрації 0119U101811

Ідентифікація та позиціонування об’єднаних територіальних громад Луганської й Донецької областей (ІІІ кв. 2019 р. – IVкв. 2021 р.), науковий керівник – директор Луганської філії д.е.н., професор Заблодська І.В.

Тема 3.1.10.56

номер державної реєстрації 0119U101590

Правова модель сталого розвитку України (ІІІ кв. 2019 р. – IVкв. 2021 р.), наукові керівники – директор Інституту, д.ю.н., професор, чл.-кор. НАН України та чл.-кор. НАПрН України Устименко В.А., заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент Джабраілов Р.А.