Склад вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Державної установи “ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ В.К. МАМУТОВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ”

П.І.Б.

Науковий ступінь,

вчене звання

Посада

1

Устименко

Володимир Анатолійович

доктор юридичних наук,

професор,

член-кореспондент НАН України,

член-кореспондент НАПрН України,

Заслужений юрист України

директор Інституту;

голова вченої ради

2

Джабраілов

Руслан Аятшахович

                   доктор юридичних наук,

професор

заступник директора з наукової роботи; заступник голови вченої ради

3

Заблодська

Інна Володимирівна

доктор економічних наук, професор,

Заслужений економіст України

директор Луганської філії

 заступник голови вченої ради

4

Єремєєва

Наталія Валеріївна 

                 кандидат юридичних наук

завідувач відділу,

вчений секретар вченої ради

5

Малолітнева

Веста Костянтинівна

                    доктор юридичних наук

учений секретар Інституту

6

Волкова

Анастасія Олександрівна

               кандидат юридичних наук

молодший науковий співробітник,

начальник відділу кадрів

7

Герасименко 

Наталія Олександрівна

   кандидат юридичних наук

старший науковий співробітник

8

Гречана

Світлана Іванівна 

кандидат економічних наук,

доцент

старший науковий співробітник

9

Гудіма

Тетяна Степанівна

  доктор юридичних наук,

старший дослідник

заступник завідувача відділу

 10

Ілларіонов

Олександр Юрійович

 – старший науковий співробітник
 11

 Кірін

Роман Станіславович 

доктор юридичних наук, доцент

провідний науковий співробітник

12

Коверзнев

Вадим Олександрович

доктор юридичних наук, професор

старший науковий співробітник

13

Ляшенко

Павло Андрійович

кандидат економічних наук

молодший науковий співробітник

14

Олюха

Віталій Георгійович

доктор юридичних наук, доцент

провідний науковий співробітник

15

Радченко

Данііл

Володимирович

уповноважений представник здобувачів вищої освіти

16

Рогозян

Юлія Сергіївна 

доктор економічних наук, старший дослідник

 заступник завідувача відділу

17

Санченко

Алевтина Євгенівна 

 кандидат юридичних наук, доцент

провідний науковий співробітник

18

Сошников

Антон Одександрович

кандидат юридичних наук

голова первинної профспілкової організації Інституту,

старший науковий співробітник

19

Тарасевич

Олена Вікторівна 

 доктор економічних наук, доцент

 завідувач відділу

 20

Трегуб

Олександр Андрійович

кандидат юридичних наук

науковий співробітник