Спеціалізована вчена рада

СКЛАД ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.170.02

в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень

імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій

на здобуття наукового ступеня

доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю

12.00.04 – «господарське право; господарсько-процесуальне право»

(Наказ МОН України від 28.12.2019 № 1643)

П.І.Б. Спеціальність Науковий ступінь, вчене звання, основне місце роботи члену спеціалізованої вченої ради
1. Устименко Володимир Анатолійович 12.00.04 голова спецради, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
2. Джабраілов Руслан Аятшахович 12.00.04 заступник голови спецради, доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
3. Герасименко Наталія Олександрівна 12.00.04 учений секретар спецради, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
4. Беляневич Олена Анатоліївна 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України
5. Грудницька Світлана Миколаївна 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, завідуюча сектором відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
6. Заблодська Інна Володимирівна 12.00.04 доктор економічних наук, професор, завідуюча відділом проблем міжрегіонального  співробітництва Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
7. Зельдіна Олена Романівна 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
8. Кірін Роман Станіславович 12.00.04 доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
9. Коверзнев Вадим Олександрович 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, заступник голови  Деснянського районного суду міста Чернігова
10. Мельникова Марина Віталіївна 12.00.04 доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
11. Овчаренко Руслан Вячеславович 12.00.04 доктор наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України
12. Олюха Віталій Георгійович 12.00.04 доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
13. Поєдинок Валерія Вікторівна 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України
14. Поляков Борис Мусійович 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, суддя Київського апеляційного господарського суду
15. Шаповалова Ольга Вікторівна 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України