Творчий і науковий спадок академіка В.К. Мамутова

Мамутов Валентин Карлович

(30.01.1928-15.03.2018)

Видатний вчений в галузі господарського права, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік НАПрН України, професор, доктор юридичних наук.

Валентин Карлович Мамутов народився 30 січня 1928 р. у м. Одесі. Незабаром життєві обставини склалися так, що вся родина переїхала до Свердловська. Там він закінчив середню школу, а в 1949 р. – Свердловський юридичний інститут (нині – Уральський державний юридичний університет) за спеціалізацією «прокурор». Після закінчення інституту Валентин Карлович вступив до аспірантури і розпочав свою професійну діяльність. У 1950-1956 рр. він працював консультантом, а потім – державним арбітром у Державному арбітражі при виконкомі Свердловської обласної ради депутатів трудящих. За шість років роботи на цій ділянці, де довелося розглянути не менше 10 тисяч спорів між підприємствами, будівельними та іншими організаціями, він всебічно використав можливість поглибити пізнання в законодавстві, вникаючи в суть причин цих суперечок – передусім, причин економічних, організаційних і юридичних. Свою першу наукову статтю вчений опублікував 1954 р. в журналі «Радянська держава і право». У лютому 1956 р. на юридичному факультеті Ленінградського державного університету молодий аспірант успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Питання асортименту, якості і комплексності поставленої продукції в радянському праві».

У 1956 р. Валентин Карлович повернувся в Україну і на довгі роки пов’язав свій життєвий шлях із Донеччиною. Зокрема, він очолював юридичні відділи Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР (1956 – 1957 рр.), Донецької Ради народного господарства (1957 – 1965 рр.), Міністерства вугільної промисловості УРСР (1965 – 1966 рр.). Під його керівництвом (1958 – 1965 рр.) працювала правова секція техніко-економічної ради Донецького Раднаргоспу. Більше 10 років було присвячено дослідженню проблем поліпшення взаємовідносин підприємств з вищими господарськими органами управління, правового регулювання «горизонтальних» і «вертикальних» відносин, реалізації норм права – його результати Валентин Карлович узагальнив у своїй докторській дисертації, яку захистив 1965 р.

Протягом усіх цих років Валентин Карлович поєднував наукову роботу з практичною. З 1966 р. він працює заступником керівника і завідувачем економіко-правового сектора Донецького відділення Інституту економіки АН УРСР, а також директором Громадського інституту економіко-соціологічних досліджень Донецької обласної ради профспілок. 1969 р. стає заступником директора з наукової роботи і завідувачем відділу економіко-правових проблем Інституту економіки промисловості АН УРСР, створеного на базі відділення Інституту. 1972 р. вченого обирають членом-кореспондентом, а в 1988 р – дійсним членом Академії наук УРСР. У січні 1992 р., згідно з постановою Президії АН УРСР, він організував і очолив Інститут економіко-правових досліджень.

Наукові дослідження Валентина Карловича Мамутова складають принципово новий, міждисциплінарний напрям у сучасному суспільствознавстві, що було розвинуто на основі теорії господарського права. Отримавши заслужене визнання, господарське законодавство стало однією з провідних галузей, і в справі його систематизації вагомий внесок був зроблений Валентином Карловичем Мамутовим. За дорученням Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 1991 – 2002 рр. під його керівництвом було підготовлено проект Господарського кодексу України, який було прийнято 2003 р. Валентин Карлович – автор понад 650 наукових праць і визнаний засновник Донецької школи господарського права, яка стверджує нерозривний зв’язок юридичних досліджень з господарською практикою.

Валентин Карлович Мамутов очолив спеціалізовану вчену раду з присудження наукових ступенів доктора юридичних та економічних наук при Інституті економіко-правових досліджень НАН України. Не шкодуючи часу й сил, всі свої навички, вміння, знання та багаторічний досвід В.К. Мамутов віддав своїм учням і послідовникам, серед яких 40 докторів і кандидатів наук. За його участю підготовлено підручники «Господарче право зарубіжних країн» (у співат., 1996 р.) і «Господарське право» (за заг. ред., 2002 р.). У 2003 р. видано авторський збірник наукових праць «Економіка і право».  Вельми цікавими і корисними з точки зору практикуючих юристів є його численні публікації, присвячені проблемам організації правової роботи в народному господарстві, і коментарі: «Коментар до Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство» (у співавт., 1968 р.), «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» (у співавт., 1975 р.), Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (2004 р.) та ін.

1992 – 1993 рр. Валентин Карлович входив до складу Соціально-економічної ради при Президентові України та Комісії Кабінету Міністрів України з економічної реформи. Надалі він стає арбітром Міжнародного комерційного арбітражного суду, членом Координаційного комітету з питань здійснення ринкових реформ і подолання економічної кризи; очолює Координаційне бюро з господарського права Академії правових наук України, є членом Президії товариства «Знання» України, ради Союзу юристів України, бюро Відділення економіки НАН України, Конституційної Асамблеї України, заступником голови Донецького наукового центру НАН України, почесним професором Ужгородського національного університету, входить до Наглядової ради Київського національного економічного університету, а також до складу редколегій багатьох наукових журналів.

Високі наукові результати і плідна науково-організаторська діяльність академіка Валентина Карловича Мамутова відзначені високими державними нагородами СРСР і України: орденом Дружби народів (1981 р.), премією АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера (1982 р.), медаллю «Ветеран праці» (1984), орденом князя Ярослава Мудрого V, IV і III ступенів (2003 р., 2008 р., 2012 р.), медаллю «10 років незалежності України» (2001 р.), Почесними грамотами Верховної Ради України (2003 р.) та Кабінету Міністрів України (2003 р.), Почесним знаком Міністерства вугільної промисловості України «Шахтарська слава» (2003 р.), Державною премією за наукові праці в галузі регіональних досліджень, почесною відзнакою Асоціації працівників України «За честь і професійну гідність» (2009 р.) та ін. У 2002 р. Донецька міська рада присвоїла вченому звання «Почесний громадянин міста Донецька», а 2008 р. він був удостоєний звання «Почесний громадянин Донецької області».

Валентин Карлович Мамутов зробив неоціненний внесок у розвиток науки господарського права, становлення і розвиток господарського законодавства. Був людиною з безліч достоїнств. Його вирізняли доброта, прагнення допомогти кожному, хто звертається до нього, турбота про друзів і близьких людей. Його творчість і талант проявлялися у всьому: в наукових дослідженнях, вирішенні професійних і життєвих проблем, у здатності побачити в повсякденному житті щось нове, часом неординарне, а у своїх учнях угледіти індивідуальність і допомогти розкрити її.

Наукові праці Мамутова В.К.