Результати першого спільного порівняльно-правового дослідження установ-партнерів наукового консорціуму в рамках проекту Міжнародного Вишеградського фонду «Розвиток транскордонного співробітництва для європеїзації українських кордонів»

Наприкінці березня 2021 року завершено підготовку та опубліковано Порівняльно-правове дослідження щодо компетенції органів місцевої та регіональної влади у сфері транскордонного співробітництва п’яти європейських країн.

Спільна робота містить аналіз правового підґрунтя здійснення транскордонного співробітництва органами місцевої та регіональної влади країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія) та України. Його результати мають вагоме значення для подальшого експертного виявлення тих вдалих правових рішень і моделей діяльності країн Вишеградської четвірки в сфері транскордонного співробітництва, які можуть бути раціонально адаптовані до законодавства та практики України. Ці рішення та моделі були розроблені країнами Вишеградської четвірки у процесі їхньої інтеграції до Європейського Союзу. Тому вони можуть бути корисними для нашої країни у ході розвитку взаємовідносин з Євросоюзом у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, дво- та багатостороннього співробітництва з різними європейськими державами.

Водночас, кожна з представлених у дослідженні моделей відображає національні особливості, які вкорінені в політико-правову історію державного розвитку та спричинені соціально-економічними умовами і культурними традиціями окремих країн. Ознайомлення з цими особливостями має важливий сенс як для подальшої законодавчої діяльності, так і для щоденної роботи органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, які у системі створюють інституційну основу транскордонного співробітництва. Адже ефективне транскордонне співробітництво передбачає злагоджені та взаємокорисні спільні дії всіх його суб’єктів та учасників з різних боків кордону задля забезпечення сталого розвитку соціальних, економічних, екологічних і культурних відносин, підвищення рівня та якості життя населення.

Снимок экрана 2021-04-07 в 22.51.33

Дослідження складається з 7-ми частин: Вступ, підготовлений лідером консорціуму CESCI; 5-ти розділів стосовно реалій окремих країн, які містять стислий огляд їхньої адміністративно-територіальної системи, законодавства про органи місцевої та регіональної влади, прав і повноважень місцевих та регіональних суб’єктів міжнародного і транскордонного співробітництва, а також приклади застосування міжнародних угод; Підсумовуючі висновки.

Розділ стосовно України підготовлено спільно науковцями ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» (Санченко А.Є., канд. юр. наук, ст. наук. співр., провідний науковий співробітник відділу проблем розвитку господарського права та законодавства, національний консультант Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні») та Юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Повний текст дослідження англійською мовою (95 стор.) вже опублікований в он-лайн форматі на офіційному Інтернет-сайті CESCI – Центральноєвропейської служби сприяння транскордонним ініціативам (м. Будапешт, Угорщина) (https://budapest.cesci-net.eu/en/comparative-analysis-on-the-competencies-of-regional-and-local-authorities-in-the-field-of-cbc-of-the-5-countries/) та буде розміщено на Інтернет-сайтах установ-партнерів наукового консорціуму.

Снимок экрана 2021-04-07 в 22.46.29

Узагальнена версія дослідження українською мовою буде поширюватися на початку травня 2021 р.