Головна

ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ
СТАТУТ Інституту
Стратегія розвитку та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності Інституту
СТАТУТ громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ВЧЕНИХ-ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»
Запрошуємо до «Асоціації вчених-внутрішньо переміщених осіб»!
Запрошуємо до співпраці у сфері експертної діяльності
Увага! Нові платіжні реквізити Інституту
Свідоцтво про включення Інституту до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТИТУТ

Державна установа “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” – провідна установа Національної академії наук України з проблем правового забезпечення розвитку економіки. Ім’я академіка НАН України В.К. Мамутова Інституту присвоєно відповідно до Постанови Президії НАН України від 29.01.2020 р. № 35 “Про присвоєння імені академіка НАН України В.К. Мамутова Інституту економіко-правових досліджень НАН України”

ДУ “ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України” є осередком відомої у світі Донецької наукової школи господарського права, заснованої академіком Валентином Карловичем Мамутовим. Створений у 1992 році, інститут за свою 25-річну історію, зробив вагомий внесок в розвиток законодавства та формування держаної політики, просуваючи ідеї поєднання засобів ринкової саморегуляції економічних відносин та державного регулювання макроекономічних процесів. За цей час сформовано концепцію модернізації господарського законодавства, розроблено Господарський кодекс України, низку важливих законів у цій сфері. 

Основною метою діяльності Інституту є поступальний розвиток та сприяння зростанню його ролі, як провідної наукової установи у сфері дослідження правового забезпечення розвитку економіки.

Головні напрями наукової діяльності інституту:

  • господарське право; державне регулювання економіки;
  • соціально-економічний розвиток територіальних систем і розподілу повноважень між центральними органами влади та регіонами;
  • правове забезпечення підприємництва, формування нових організаційно-господарських структур;
  • економіко-правові проблеми попередження економічних правопорушень;
  • гармонізація законодавчих актів, що регулюють економічні відносини.

Основна тематика науково-дослідних робіт ДУ “ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України” охоплює проблеми здійснення державної політики з реконструкції економіки; розвитку правових моделей функціонування економіки країни в особливий період, енергетичного простору України; модернізації господарського законодавства як передумови сталого розвитку України; економіко-правового забезпечення розвитку територіальних громад та сфери житлово-комунальних послуг міста; постійно проводиться робота з метою зближення вітчизняного господарського законодавства з нормами господарського права ЄС. За результатами досліджень інститут здійснює підготовку проектів нормативно-правових актів.

ДУ “ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України” проводить науково-експертну та  консалтингову діяльність з питань правового регулювання господарської діяльності, управління регіональними та міськими системами.

Забезпечуючи тяглість розвитку науки господарського права, інститут здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру з економічних і юридичних наук. У ДУ “ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України” діє з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук спеціалізована вчена рада.