Центральноєвропейська служба сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина) позитивно оцінила міжнародну співпрацю у сфері розвитку транскордонного співробітництва в Україні, активну участь у якій взяв Інститут

Центральноєвропейською службою сприяння транскордонним ініціативам entralEuropean Service for CrossBorder Initiatives (CESCI), Угорщина) опубліковано у он-лайн журналі статтю «Strategic alliance set along the external borders of the EU», у якій позитивно оцінено співпрацю у сфері розвитку транскордонного співробітництва в Україні, активну участь у якій взяв Інститут економіко-правових досліджень НАН України.

Перше європейське об’єднання територіального співробітництва «Тиса» (ЄОТС ТИСА) Європейського Союзу (ЄС) з країною, яка не є членом ЄС, було створено у 2015 р. за участю Самоврядування міста Кішварда (Угорщина), Закарпатської обласної ради та Загальних зборів області Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина).

ЄОТС ТИСА – унікальний проєкт як для України, так і для ЄС, оскільки вперше окрема область України, яка не є державою-членом ЄС, завдяки сусідній Угорщині, стала учасником Європейського інструменту сусідства, покликаного розвивати співпрацю регіонів заради реалізації конкретних економічних, інвестиційних екологічних, інфраструктурних та культурно-освітніх проєктів. Однак ряд проблем інституційно-правового забезпечення діяльності європейських територіальних об’єднань в Україні до сих пір не вирішено. Саме з цією метою у 2019 р. ЄОТС ТИСА запросило Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Центральноєвропейську службу сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина) провести дослідження та розробити пропозиції щодо подолання труднощів на шляху поширення практики діяльності ЄОТС ТИСА як ефективного інструменту регіонального та місцевого соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції. Результати такого дослідження було представлено у вересні 2019 р. на міжнародній науково-практичні конференції на тему “Позитивний вплив створення та діяльності європейських територіальних об’єднань на економічний розвиток Європейського  Союзу та його зовнішніх кордонів“. Результати наукового дослідження у повному обсязі опубліковані у  виданні «Інституційно-правовий вимір участі України в європейських об’єднаннях територіального співробітництва», серед авторів якого слід відмітити співробітників Інституту економіко-правових досліджень України (директор Інституту, чл.-кор. НАН України В.А. Устименко, провідний науковий співробітник, к.ю.н., с.н.с. А.Є. Санченко, провідний юрист С.С. Яценко). Пізніше в Щорічнику CESCI, її офіційному виданні за 2019 р., якій розсилається до понад 140 європейських установ, ЄС включно, опублікована наукова записка «Поточні інституційно-правові рамки участі України в транскордонному співробітництві» («Research Note: Current Institutional and Legal Framework forUkraine’s Participation in Cross-border Cooperation»).

Фото_1_ІЕПД_НАНУ_07.04.20

На основі успішної реалізації першого спільного міжнародного українсько-угорського проєкту сторони вирішили продовжити співпрацю. Й 10-11 лютого 2020 р. в м. Ужгород Інститут економіко-правових досліджень НАН України разом із Юридичним факультетом ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Центральноєвропейською службою сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина), ЄОТС ТИСА та Радою Європи в рамках Програми «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» реалізували наступний міжнародний проєкт щодо визначення пріоритетів у сфері розвитку транскордонного співробітництва в Україні та започаткування навчання публічних службовців із цих питань.   

У лютому 2020 р. було представлено проєкт матриці взаємодії в галузях наукових досліджень, поширення знань і навчання, вдосконалення законодавства та практики. Наміри щодо такої консолідації зусиль нині закріплені Меморандумом про співпрацю у сфері транскордонного співробітництва, що був урочисто, у присутності Генерального консула Угорщини в м. Ужгород, підписаний керівництвом Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ», Центральноєвропейської служби сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина).

Сторони визначили сфери спільної діяльності, що охоплюють три географічні рівні (територія ЄОТС ТИСА, країн Східного партнерства та Вишеградської четвірки, а також самого ЄС та Ради Європи), та чотири тематики (наукові дослідження, освіта, законодавство і поточні питання транскордонного співробітництва).

Посилання на новину на сайті Національної академії наук України – http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6306