The XII international scientific and practical conference «Impact of Modernity on Science and Practice»

Цими днями, 13-14 квітня 2020 року, дистанційно відбувається ХII Міжнародна науково-практична конференція “Impact of Modernity on Science and Practice” (Edmonton, Canada), організатором якої виступає Іnternational Science Group.

Даний захід налічує учасників з різних наукових та експертних кіл: українську сторону представляють співробітники закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Львівський торговельно-економічний університет, Національна академія державного управління при Президентові України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Тернопільський національний економічний університет та ін.), а також наукових установ Національної академії наук України (Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України).

Перший день конференції відзначився доповідями, що були присвячені, здебільшого, вирішенню питань територіального розвитку. Так, Інститут економіко-правових досліджень імені НАН України представляла заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва, вчений секретар Луганської філії, д.е.н. Юлія Рогозян, яка у своїй доповіді наголосила на тому, що динамічні інформаційно-технологічні зміни глобального середовища змушують замислюватися над питаннями формування позитивного іміджу не лише суб’єктів міжнародного та національного рівня, а й локального. Практика доводить, що представники європейських локальних територій активно впроваджують положення маркетингових стратегій, проте українські адміністративно-територіальні одиниці першого рівня – об’єднані територіальні громади – тільки розпочинають свій шлях позиціонування для формування позитивного іміджу територій, тому потребують ґрунтовної допомоги з боку представників наукового та експертного середовища.

Rohozian Yuliia

Особливу увагу на заході було приділено питанням боротьби нашої країни з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19. Так, було представлено особливості запровадження в Україні правового режиму надзвичайної ситуації, темпи розповсюдження COVID-19 на теренах українських регіонів та шляхи подолання можливих економічних наслідків пандемії.