Підсумки засідання вченої ради Інституту від 27 лютого 2023 року

27 лютого 2023 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

Серед питань порядку денного було розглянуто інформацію ученого секретаря В.К. Малолітневої про висунення кандидатури к.ю.н. А.О. Сошникова на здобуття нагороди НАН України для молодих вчених «Талант, натхнення, праця». Згідно з Положенням «Про Відзнаку Національної академії наук України для молодих учених «Талант, натхнення, праця», затверджене постановою Президії НАН України № 197 від 28.09.2005, дана відзнака Національної академії наук України є персонально нагородою, якою заохочуються молоді вчені за особисті здобутки – наукові праці, відкриття та винаходи, що мають важливе значення для науки і практики і свідчать про високий творчий потенціал. Відзнака має служити стимулом подальшого творчого зростання молодого вченого, надихати на нові наукові звершення. Враховуючи значні наукові здобутки молодого вченого, к.ю.н. А.О. Сошникова, членами вченої ради було прийнято рішення про підтримку та порушення клопотання про нагородження Відзнакою перед відділенням економіки НАН України. 

Також на засіданні вченої рада було розглянуто питання щодо діяльності аспірантури, зокрема щодо організаційних змін у проектній групі освітньої-наукової програми «081 Право. Доктор філософії», а також відрахування аспіранта з поважних причин. 

Крім того, співробітниками, якими пройдено підвищення кваліфікації та міжнародне наукове стажування, було представлено звіти та основні результати навчання:

  1. д.е.н., ст. дослідник Ю.С. Рогозян, к.ю.н. А.О. Волкова та О.Ю. Ілларіонов пройшли  підвищення кваліфікації «Діджиталізація результатів наукових досліджень»
  2. к.ю.н. А.О. Сошников пройшов міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проектної роботи в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна).

Під час засідання вченої ради було затверджено теми дисертаційних досліджень та розглянуто низку питань організаційного характеру.