Представники Інституту підвищили свою професійну кваліфікацію  у сфері цифровізації наукових досліджень

Трансформаційні зміни в суспільстві, що посилилися останніми роками, потребують формування нових компетентностей у всіх сферах життєдіяльності, де провадження наукових досліджень займає важливе місце. Вже недостатньо лише отримувати результати та створювати науковий продукт, важливо забезпечити його цифрову промоцію. Дослідити особливості даного процесу вдалося співробітниками Інституту.

З 30 січня по 8 лютого 2023 року заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва, доктор економічних наук, старший дослідник Юлія РОГОЗЯН, старший науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, кандидат юридичних наук Анастасія ВОЛКОВА та старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Олександр ІЛЛАРІОНОВ пройшли курс професійного розвитку «Діджиталізація результатів наукових досліджень», організатором якого вже вдруге виступив Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «Крок».

Стажування передбачало розвиток професійних компетентностей ученого загальним обсягом 2 кредити ЄКТС через висвітлення програмних компонентів, пов’язаних із особливостями інтерфейсу наукових профілів Google Scholar, ORCID, Publons, Scopus та їх взаємозв’язку, окремими аспектами подання та рецензування рукописів на платформах Open journal system, Open conference system, Open monograph press, створення профілів у наукових репозитаріях для підвищення цитування праць авторів та ін.

Із закінченням програми стажування співробітники Інституту отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації університету “КРОК”.