Наукове супроводження діяльності БЕБ триває

23 лютого 2023 року директор ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України» член-кореспондент НАН України Устименко В.А. взяв участь у роботі колегії Бюро економічної безпеки України. Разом із колегами-науковцями академіком-секретарем Відділення економіки НАН України академіком НАН України Лібановою Е.М. та директором ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» академіком НАН України Геєцем В.М. були обговорені питання:

  1. Про схвалення Стратегічних ініціатив інституційного розвитку Бюро економічної безпеки України на період до 2027 року.
  2. Про схвалення проєкту Звіту про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2022 рік.

та ряд інших питань.

Пропозиції до Стратегічних ініціатив інституційного розвитку БЕБ та доповненню Звіту про діяльність Бюро враховані колегією.

Проведений захід є елементом плідної співпраці науковців Інституту та БЕБ, як центрального органу виконавчої влади, відповідального за забезпечення економічної безпеки країни, що є вельми актуальним у період відкритої збройної  агресії проти України.