Участь у міжнародному стажуванні

Старший науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук Сошников Антон Олександрович взяв участь у міжнародному стажуванні за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна).

Мета стажування: сформувати в слухачів загальне уявлення щодо проєктного менеджменту та практичні навички розроблення власних освітніх проєктів. 

План стажування

Модуль 1. Проєктна діяльність та нова освітня парадигма

Квінтесенція сучасних реформ та їхній фронезис 

Компетентнісний підхід у проєктній діяльності: у пошуках утраченого 

Демократичне врядування та толерантність: поза межами можливого 

Теоретико-методичні засади проєктної діяльності в закладах освіти 

Модуль 2. Ефективний фандрейзинг

Основні методики роботи фандрейзера 

Алгоритм пошуку коштів 

Робота з міжнародними організаціями та донорами 

Організація фандрейзингу та проєктної діяльності у Варшавському та Ягеллонському університетах 

Модуль 3. Mini-MBA в управлінні проєктами

Біфуркаційна модель адміністрування та критичне мислення 

Комунікація в проєктах та робота зі стейкголдерами 

Управління часом та фінансовими ресурсами 

Інструментарій проєктного менеджменту 

Модуль 4. Soft Skills та командна робота: нестандартні рішення стандартних проблем

Емоційний інтелект (EQ) та розвиток Soft skills 

Фронезис та особливості розвитку креативного мислення

Life Long Learning як основа лідерства 

Мотивація та траєкторія особистісного розвитку (коучинг технологія) 

Модуль 5. Проєктний менеджмент: від плану дій до проєкту

Передпроєктна стадія: ідеї та можливості 

Стадія планування та цілісне бачення проєкту 

Стадія реалізації та моніторингу 

Інновації в педагогіці як основа проєктної діяльності 

Педагогічні інновації у світових освітніх системах 

Ключові відмінності нових педагогічних підходів від застарілих педагогічних стандартів 

Формування персональних завдань особистісного та професійного розвитку 

Особливості світових педагогічних систем. Як стати кращим Педагогом? 

Основи педагогічної психології та сучасні освітні технології 

Модуль 6. Інновації в педагогіці як основа проєктної діяльності

Педагогічні інновації у світових освітніх системах   

Ключові відмінності нових педагогічних підходів від застарілих педагогічних стандартів 

Формування персональних завдань особистісного та професійного розвитку     

Особливості світових педагогічних систем. Як стати кращим Педагогом?  

Основи педагогічної психології та сучасні освітні технології

Модуль 7. Розроблення власного освітнього проєкту: від теорії до практики

Допомога та супровід щодо заповнення аплікаційної форми проєкту

Техніка шкалування, SMART- та SWOT-аналіз

WBS, Chart GANNT

Складання бюджету проєкту тренінг

Приховані можливості проєктної діяльності та новий вектор розвитку закладів освіти

Репрезентація розроблених освітніх проєктів учасників тренінгу

Практичні результати стажування:

• набуття навичок пошуку грантів в інформаційному середовищі, їх аналіз та класифікація; 

• структуроване та цілісне уявлення щодо організації проєктного менеджменту в закладі освіти; 

• розроблення власної проєктної документації; 

• формування навичок ефективної командної взаємодії для вирішення прикладних завдань.