До 95-річчя від дня народження видатного вченого в галузі господарського права, академіка Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора юридичних наук, професора Валентина Карловича Мамутова

30 січня 2023 року виповнилося б 95 років з дня народження Валентина Карловича Мамутова, але, на превеликий жаль, його життєвий шлях через тривалу хворобу обірвався 15 березня 2018 року. 

Звісно, ми – його учні, колеги та друзі – хочемо згадати нашого мудрого вчителя та наставника словами відданості та поваги! 

В.К. Мамутов народився 30 січня 1928 року в м. Одесі. Незабаром за збігом обставин вся родина переїхала до Свердловська. Там він закінчив середню школу, а в 1949 р. – Свердловський юридичний інститут (нині – Уральська державна юридична академія) за спеціалізацією «прокурор». 

Саме у Свердловську розпочалася і державницька юридична кар’єра В.К. Мамутова. В 1950–1956 рр. він працював консультантом, а потім – державним арбітром Держарбітражу при виконкомі Свердловської обласної ради депутатів трудящих. Віддаючись повністю цій роботі, Валентин Карлович всіма можливими способами поглиблює свої знання в законодавстві. Щодня, на безлічі практичних прикладів, він вивчає характер і намагається дійти до глибини суті господарських спорів, аналізує причини їх виникнення. Істина для молодого арбітра була понад усе, а для її винайдення, як відомо, варто починати з теорії. Вже тоді, усвідомлюючи її важливість на шляху до вирішення будь-яких практичних проблем та формування якісного законодавства, В.К. Мамутов все більше переконувався в правильності вибору на користь науки. 

Практична діяльність сприяла формуванню наукових інтересів Валентина Карловича – дослідженню проблем правового забезпечення економіки та вдосконаленню господарського законодавства і, водночас, прискорила захист кандидатської дисертації на тему «Питання асортименту, якості і комплектності продукції, що поставляється в радянському праві» (1956 р.).

У 1956 р. В.К. Мамутов повернувся в Україну і на довгі роки пов’язав свій життєвий шлях із Донеччиною. Зокрема, він досить тривалий час працював на посадах начальника юридичних відділів республіканського Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості (1956–1957 рр.), Донецької Ради народного господарства (можна сказати, що за радянських часів то був «суперконцерн») (1957–1965 рр.), Міністерства вугільної промисловості УРСР (1965–1966 рр.). 

Саме правова секція Раднаргоспу поклала початок формуванню Донецької школи господарського права та Донецького економіко-правового науково-навчального центру, яким з часом належало зіграти ключову роль в розвитку юридичної науки і освіти.

Після майже 10 років поглиблених досліджень питань взаємодії підприємств з вищими господарськими органами управління, правового регулювання «горизонтальних» та «вертикальних» відносин, реалізації норм права, у 1965 р. Валентин Карлович захищає докторську дисертацію. У 1976 р. (після десяти років) йому присвоєно вчене звання професора. У 1972 р. В.К. Мамутова було обрано членом-кореспондентом, а у 1988 р. – дійсним членом (академіком) Академії наук Української РСР (з 1994 р. – Національна академія наук України).

Починаючи з 1966 р. розпочалася безпосередня наукова діяльність В.К. Мамутова. Протягом 1966–1969 рр. обіймав посади заступника керівника з наукової роботи Донецького відділення Інституту економіки АН УРСР. У 1969–1992 рр. – заступник директора з наукової роботи та заввідділом економіко-правових проблем Інституту економіки промисловості АН УРСР. На той час організацією роботи цього інституту займалися один доктор економічних та доктор юридичних наук, а тому внесок Валентина Карловича Мамутова у створення цього наукового закладу важко переоцінити.

З 1992 р. В.К. Мамутов очолив заснований за його поданням та клопотанням Відділення економіки НАН України Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Згодом тут починають функціонувати аспірантура і докторантура, спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за юридичними і економічними науками. Протягом багатьох років В.К. Мамутов здійснював керівництво Інститутом та останніми роками обіймав посаду Почесного директора.

З огляду на ті часи, можна з впевненістю говорити, що Валентин Карлович уособлює собою цілу епоху правової науки, в цілому, та науки господарського права, зокрема. Він стояв у витоків науки господарського права і створення якісного правового регулювання економіки держави. 

Валентин Карлович Мамутов зробив неоціненний вклад у розвиток науки господарського права, становлення і розвиток господарського законодавства та докладав значних зусиль до подальшого розвитку цього наукового напряму. Незважаючи на свій почесний вік, академік вів активний спосіб життя. Він продовжував писати статті та книги з актуальних проблем розвитку держави і права. Зокрема, у своїх наукових працях В.К. Мамутов постійно наголошував на необхідності та важливості захисту національних економічних інтересів, розвитку високотехнологічних галузей економіки тощо.

В пам’ять про нашого вчителя його ім’я увіковічено у найменуванні Інституту економіко-правових досліджень НАН України. І для нас це велика честь працювати в науковій установі, яка дотепер впровадить в життя наукові цінності та погляди Валентина Карловича!