Засідання Президії НАН України та виступ директора Інституту з доповіддю «Економіко-правові ризики та можливості реалізації Угоди про асоціацію з ЄС»

11 жовтня 2017 р. відбулося засідання Президії Національної академії наук України, на якому з доповіддю, підготовленою колективом Інституту економіко-правових досліджень НАН України на тему «Економіко-правові ризики та можливості реалізації Угоди про асоціацію з ЄС», виступив директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України В.А. Устименко. Враховуючи значні напрацювання колективу Інституту з аналізу можливих переваг і ризиків для економіки країни відповідно до вибору інтеграційного вектора на останньому етапі підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами, у доповіді було порушено гострі проблеми економіко-правового розвитку України у контексті вже поточної реалізації Угоди про асоціацію (далі – Угода). Практична реалізація Угоди про асоціацію висвітлила ряд економіко-правових факторів, які стримують потенціал Угоди, зокрема низький рівень відкритості ринків збуту на території ЄС для вітчизняних суб’єктів господарювання, що зумовлюється незначними обсягами безмитних квот по групам товарів, які є пріоритетними для зовнішньоторговельних відносин; низька активність законотворчої роботи з імплементації правових актів ЄС до законодавства України; неможливість України впливати на законодавство, що приймається у ЄС, і яке має бути в подальшому імплементовано у національне; відсутність чітко визначеного механізму інформування України про підготовку нових законодавчих актів у ЄС та ін. Було наголошено на важливості і необхідності залучення науковців НАН України до проведення планування, моніторингу та оцінки результативності Угоди про асоціацію з ЄС, проведення комплексного аналізу змісту Угоди з метою виявлення положень, які знижують ефективність заходів з реалізації Угоди та створюють очевидні та  приховані ризики для розвитку окремих галузей вітчизняної економіки. У обговоренні доповіді та на підтримку її положень виступили Голова Вищого Господарського Суду України Б.Ю. Львов, президент Українського союзу промисловців і підприємців А.К. Кінах, віце-президент Торгово-промислової палати України С.О. Свистіль. Протягом обговорення було висловлено пропозиції, що подальша робота науковців НАН України має бути спрямована на підготовку конкретних рекомендацій та тісної співпраці НАН України з відповідними органами державної влади з метою сприяння реалізації Угоди з ЄС та захисту національних інтересів. Президією НАН України було ухвалено відповідний проект постанови.

З наступною доповіддю «Новітні люмінесцентні матеріали: фундаментальні властивості, біомедичні та технічні застосування», яка була заслухана на засіданні, виступив заступник директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, член-кореспондент НАН України Ю.В. Малюкін. Присутніх було поінформовано про результати наукових досліджень фундаментальних механізмів формування оптичних властивостей органічних та неорганічних нанокластерів різної будови, а також розробок нових композиційних наноструктурованих матеріалів для біологічних та технічних застосувань.

Під час засідання було розглянуто низку кадрових та поточних питань, зокрема про оновлення Положення і складу Комітету наукової термінології при Президії НАН України та визначення його базової установи і ряд ін. важливих питань.