Участь представників Інституту в симпозіумі ЮНЕСКО «Відродження наукової екосистеми в Україні»

11 березня 2024 року представники Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України – директор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., проф. Володимир Устименко та провідний науковий співробітник, керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, к.ю.н., с.н.с. Алевтина Санченко, в онлайн форматі взяли участь у симпозіумі ЮНЕСКО «Відродження наукової екосистеми в Україні».

Учасників цього представницького заходу вітали Габріела Рамос, помічник Генерального директора ЮНЕСКО з соціальних і гуманітарних наук та Оксен Лісовий, Міністр освіти і науки України (Програма).

Під час симпозіуму було представлено та обговорено оціночний звіт ЮНЕСКО «Аналіз втрат українського наукового сектору, завданих війною, та їх наслідків». Звіт підготовлено у рамках діяльності ЮНЕСКО з моніторингу спричинених війною втрат України та надання необхідної допомоги згідно з рішенням 217-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, що відбувся в жовтні 2023 року.

Основні результати звіту було презентовано Президентом Малої академії наук України, Академіком НАН України, доктором фізико-математичних наук, проф. Станіславом Довгим, керівницею сектору з фундаментальних наук, досліджень, інновацій та інженерії Секретаріату ЮНЕСКО Амаль Касри та програмним спеціалістом сектору ЮНЕСКО з питань інклюзії, прав і міжкультурного діалогу Константіносом Тарарасом.

У розробленні матеріалів звіту брали участь фахівці Національної академії наук України, Малої академії наук України під егідою ЮНЕСКО та декількох підрозділів Секретаріату ЮНЕСКО. Зокрема, зібрано, вивчено та узагальнено інформацію про втрати НАН України, галузевих академій, закладів вищої освіти та міністерств, яким підпорядковані науково-дослідні установи, що стосуються нерухомого майна, наукового обладнання та рухомого майна, наукового персоналу всіх цих установ, а також визначено основні поточні виклики сектору української науки. Певної уваги приділено проблематиці діяльності вчених, які з причин війни вимушено перемістилися в межах території України та виїхали за кордон.

На підставі оціночного звіту Секретаріатом ЮНЕСКО в консультаціях із зацікавленими сторонами буде розроблено план відновлення наукової екосистеми в Україні, презентація якого планується в осені цього року.

Англомовний оригінал повного тексту оціночного звіту «Аналіз втрат українського наукового сектору, завданих війною, та їх наслідків» доступний за посиланням – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388803.