Інформація Приймальної комісії

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році» № 24 від 11 січня 2024 року, рішенням Приймальної комісії Інституту (протокол № 3 від 16 січня 2024 року) припиняється поточний набір до аспірантури Інституту.

Приймальна комісія Інституту направила відповідну інформацію Вченій раді Інституту та вступникам, які брали участь у конкурсному відборі.