Підсумки засідання вченої ради Інституту від 26 жовтня 2020 р.

26 жовтня відбулось чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG-1229

Засідання розпочалось з приємних новин. Директору Інституту, члену-кореспонденту НАН України, доктору юридичних наук, професору В.А. Устименку було передано грамоту Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом.

IMG-1237

Директору Луганської філії Інституту, доктору економічних наук, професору І.В. Заблодській та старшому науковому співробітнику відділу проблем міжрегіонального співробітництва, кандидату економічних наук, доценту С.І. Гречаній передано Подяки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) за сумлінну працю, вагомі наукові здобутки, плідну науково-дослідну роботу, високий професіоналізм та з нагоди 101 річниці Національної академії наук України.

IMG-1247

IMG-1257

Під час засідання вченої ради було розглянуто питання та прийнято рішення про присвоєння вченого звання професора заступнику директора з наукової рооботи д.ю.н., доценту Р.А. Джабраілову відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки від 14.01.2016 р. № 13.

Колектив Інститут ще раз щиро вітає колег! І бажає нових перемог!

На засідання з монографією “Господарсько-правовий інститут публічних закупівель” виступила к.ю.н., учений секретар Інституту В.К. Малолітнева. Монографія присвячена дослідженню господарсько-правового інституту публічних закупівель із визначенням його поняття, структури, принципів, а також функціональних зв’язків з іншими елементами системи господарського права. Особлива увага приділена особливостям формування правового інституту публічних закупівель у праві ЄС та СОТ і виявленню його впливу на національну правову систему. Досліджено проблематику стратегічного використання господарсько-правового інституту публічних закупівель для досягнення «горизонтальних» цілей за різними напрямами державної політики, а саме у сферах охорони навколишнього середовища, енергомодернізації економіки держави, розвитку циркулярної економіки, соціального захисту з окремим акцентом на ролі закупівель у просуванні поваги та захисту прав людини у сфері бізнесу тощо.

7bfa4580-0391-4cd4-9e58-aa5c1a321dcb

З рецензіями на монографію виступили д.ю.н., доцент В.О. Коверзнев, д.ю.н., доцент В.Г. Олюха, а також було подано рецензію д.ю.н., професора В.В. Поєдинок, які позитивно оцінили результати дослідження. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

Також з монографією «Дозвільні процедури у сфері господарювання: проблеми теорії і практики» виступила к.ю.н. К.І. Апанасенко. Монографія присвячена господарсько-правовому аналізу теоретичних основ, правової природи та основних характеристик дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності. Досліджено складові елементи структури цих правовідносин, джерела їх правового регулювання та практику застосування норм дозвільного законодавства у сфері господарювання. Також у роботі розглянуто специфіку та проблеми правового регулювання дозвільних відносин в окремих галузях державного регулювання господарської діяльності й обґрунтовано законодавчі пропозиції щодо вдосконалення норм дозвільного законодавства у сфері господарювання.

IMG-1261

З рецензіями на монографію виступили д.ю.н., доцент В.О. Коверзнев, д.ю.н., доцент Б.Г. Розовський,, а також було подано рецензію д.ю.н., професора В.В. Рєзнікової, які позитивно оцінили результати дослідження. З урахуванням рекомендацій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оіцнено отримані результати дослідження та прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

IMG-1271

Рішенням вченої ради було порушено клопотання про висунення к.ю.н. А.О. Сошникова на здобуття державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності  та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру.