Вітаємо Юлію Рогозян з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступненя доктора економічних наук та Дар’ю Заблодську із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук!

3 жовтня 2019 року заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва та учений секретар Луганської філії Інституту РОГОЗЯН ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА захистила дисертаційну роботу «Формування та реалізація домінуючої стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Заблодська Інна Володимирівна.

Дякуємо шановним офіційним опонентам, які ґрунтовно вивчили дисертацію та надали свої позитивні відгуки:

доктору економічних наук, професору Шульц Світлані Леонідівні, “ДУ Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України” Національної академії наук України, завідуючій відділом  регіональної економічної політики (м. Львів);

доктору економічних наук, професору Буднікевич Ірині Михайлівні, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України, завідуючій кафедрою маркетингу, інновацій та регіонального розвитку (м. Чернівці);

доктору економічних наук, професору Коломицевій Олені Віталіївні, Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідуючій кафедрою економічної кібернетики та маркетингу (м. Черкаси).

4 жовтня 2019 року провідний економіст відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту ЗАБЛОДСЬКА ДАР`Я ВАДИМІВНА захистила дисертаційну роботу «Розвиток міжрегіонального співробітництва в умовах євроінтеграції» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту, кандидат економічних наук, доцент Гречана Світлана Іванівна.

Дякуємо шановним офіційним опонентам, які ґрунтовно вивчили дисертацію та надали свої позитивні відгуки:

доктору економічних наук, професору Солосі Дмитру Володимировичу, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, декану факультету економіки, професору кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності  (м. Маріуполь);

кандидату економічних наук Татарченко Олені Миколаївні, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, доценту кафедри економіки та підприємництва (м. Рубіжне).

 

Колектив Інституту вітає Юлію Рогозян та Дар’ю Заблодську з успішним захистом дисертаційних робіт і бажає міцного здоров’я та успішного практичного втілення наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх перемогах!