Засідання робочої групи з підготовки пропозицій до формування Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року

2 вересня 2019 року відбулось засідання робочої групи з підготовки пропозицій до проектів Стратегії розвитку Донецької  області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації за стратегічним напрямом «Підвищення спроможності громад надавати якісні послуги населенню» (м. Краматорськ).

Основою для прийняття рішень є результати опитування населення (які ми вже публікували), а також позиції проведеного SWOT-аналізу з переліком ключових сильних і слабких сторін, можливостей та загроз для розвитку нашого регіону.

cwot

Було обговорено результати виконання протоколу п’ятого засідання робочої групи. Проаналізовано презентацію проекту загального дерева стратегічних цілей, оперативних цілей та завдань, сформованих з урахуванням пропозицій та зауважень учасників усіх робочих груп. Визначено стратегічне бачення, місії, а також кількісних та якісних індикаторів досягнення цілей.

foto

У роботі робочої групи з підготовки пропозицій до проектів Стратегії розвитку Донецької  області на період до 2027 року взяла участь (по скайпу)  директорка Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України д.е.н., професорка І.В. Заблодська. Вона надала схематичне уявлення дерева цілей стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року.

Снимок экрана 2019-09-03 в 12.45.20Порядок денний (завантажити)