На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Вітаємо шановну Юлію Валеріївну Кабенок з успішним захистом дисертації на тему: «Правове регулювання арбітражного управління в процедурі банкрутства в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукза спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Науковий керівник – Поляков Борис Мусійович, доктор юридичних наук, професор, суддя Вищого господарського суду України (Вищий господарський суд України).

Офіційний опонент – Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України).

Офіційний опонент – Селіванова Ірина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України).

Бажаємо міцного здоров’я та успішного практичного втілення наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!