В Інституті пройшов оцінювальний візит експертної комісії у межах оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України

Згідно з Розпорядженням Президії Національної академії наук України  від 13.11.2018 р. № 633 «Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України у 2019 році» Інститут економіко-правових досліджень НАН України проходить оцінювання ефективності діяльності за період 2014-2018 рр. Відповідно до Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України 11 лютого 2019 р. пройшов оцінювальний візит експертів. Членами експертної комісії виступили: 1) Буркинський Борис Володимирович (директор, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, академік НАН України); 2) Шульц Світлана Леонідівна (завідувач відділу регіональної економічної політики, Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, д.е.н., професор); 3) Подолець Роман Здиславович (завідувач сектору прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу, Інститут економіки та прогнозування НАН України, к.е.н., с.н.с.); 4) Поєдинок Валерія Вікторівна (професор кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор); 5) Храпкіна Валентина Валентинівна (професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», доктор економічних наук, професор); 6) Ладутько Віолетта Костянтинівна (керівник Центру державного будівництва та права, Державна наукова установа «Інститут економіки НАН Білорусі», кандидат юридичних наук, доцент).

Крім членів експертної комісії в оцінювальному візиті взяли участь запрошені особи організацій та органів влади, з якими успішно співпрацює Інститут: 1) Лобойко Леонід Миколайович – д.ю.н., професор, суддя Великої Палати Верховного Суду, вчений секретар науково-консультативної ради при Верховному Суді; 2) Мурашкевич Олексій – регіональний координатор Проекту «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», Офіс Ради Європи в Україні; 3) Лук’янченко Олександр Олексійович – д.е.н., професор, віце-президент Асоціації міст України; 4) Цимбаленко Дмитро Петрович – начальник відділу наукової та інноваційної діяльності департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Під час оцінювального візиту директором Інституту було представлено  доповідь разом з презентацією про діяльність Інституту за 2014-2018 рр. Експертною комісією проведено роботу у відділах з оцінки ефективності їх діяльності.

За результатами вивчення підготовлених Інститутом матеріалів та оцінювального візиту членами експертної комісії було високо оцінено результати роботи Інституту та підготовлено рекомендації і пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Інституту в цілому та його підрозділів.