Малий і середній бізнес Донеччини: наявні можливості та перспективи сталого розвитку

6 грудня 2018 р. в м. Краматорськ Донецької обл. відбувалася Національна практична конференція «Малий і середній бізнес Донеччини: наявні можливості та перспективи сталого розвитку», одним із спікерів якої було запрошено директора Інституту В.А. Устименка.

Основною метою конференції було визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу (далі – МСБ) для активізації участі останнього у процесі оновлення економіки Донецької області. Під час конференції увагу було приділено:

-аналізуіснуючих проблем та перспектив розвитку МСБ пріоритетних галузей економіки;

– визначеннюпріоритетних напрямків, механізмів, інструментів державної та міжнародної підтримки та розвитку МСБ;

-окресленню шляхівсприяння залученню інвестицій у МСБ;

-презентації ефективних практик та успішного досвіду з питань розвитку підприємництва.

Тематично програму конференції було поділено на 3 блоки:

– «Державна підтримка МСБ: успіх через діалог з суспільством і побудову довіри» (де було передбачено виступи представників органів влади (як центрального, так і регіонального рівнів), think-tanks (в тому числі ІЕПД НАН України) об’єднань підприємців та ін.);

– «Доступ до фінансових ресурсів для МСБ: практика, проблеми і шляхи розвитку» (було представлено спікерів, що представляли таких міжнародних донорів, як UNDP, USAID, IOM, EBRD, а також – місцеву програму «Український Донецький Куркуль» тощо);

– «Малий бізнес Донецького регіону: від Start-Up до успіху» (спікерами стали підприємці Донецького регіону, які досягли успіху у власних стартапах, розповіли про цю практику та запропонували власні «рецепти успіху». Так, виступили Віктор Німаніхін (м. Українськ), Ганна Матвієнко (с. Вірівка, Добропільський район), Данило Плахін (м. Краматорськ), Ян Гатицький (Ізюмський район, але переважним чином діяльність здійснюється на території Донецкої області), Дмитро Іванов (м. Лиман), Олена Брюховець (м. Мирноград).

В.А. Устименко виступив із доповіддю «Перспективи розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області», в якій було окреслено поточний стан правового забезпечення МСБ в області (у тому числі у нормах стратегічнихнормативно-правовихактахна наступні роки), здійснено пропозиції до нової Програми розвитку МСБ, визначено перспективні напрями розвитку МСБ у регіоні (в тому числі через створення інноваційних та індустріальних парків, поєднання традиційних для регіону виробництв із новітніми технологіями (наприклад, на базі багаторічного досвіду машинобудівництва можливим є розвиток робототехніки та 3Д друку) тощо).