Підсумки засідання вченої ради Інституту від 14 травня 2018 р.

14 квітня відбулося чергове засідання вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

На засіданні було заслухано наукове повідомлення за результатами дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук к.ю.н., доцента, доцента кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України Ю.А. Краснової на тему «Формування права екологічної безпеки в Україні». Метою даного дослідження виступає створення науково обґрунтованої концепції розвитку права екологічної безпеки як складової системи права України, визначення шляхів його розвитку як підгалузі права і законодавства, як науки та навчальної дисципліни, вироблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення правового механізму забезпечення екологічної безпеки.

IMG_7789

З науковим повідомленням за результатами дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання заліку взаємних однорідних вимог у відносинах неспроможності (банкрутства)» виступила юрист Т.М. Чубар. Метою дослідження є розробка теоретичних положень щодо правового регулювання заліку взаємних однорідних вимог у відносинах неспроможності (банкрутства) та підготовка на цій основі пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері регулювання заліку взаємних однорідних вимог у процедурі банкрутства.

IMG_7792

За результатами обговорення членами вченої ради було позитивно оцінено результати досліджень та взято до уваги.

На засіданні вченої ради також було розглянуто низку питань організаційного характеру.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у червні поточного року.