Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики»

Без заголовка 1Без заголовка10-12 травня 2018 року Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Сучавським університетом Штефан чел Маре за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» і Південно-Західним хабом Програми «U-Lead з Європою», за участю Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування і ГО «Буковинська спілка маркетологів», Асоціації економічних факультетів Румунії було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики» /«Strategies and development policies of territories: international, country, region, city, location challenges» Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія)

Панельна дискусія 1. «Чинники територіального розвитку: загрози та можливості / Panel discussion 1«Factors of Territorial Development: Threats and  Opportunities».

Панельна дискусія 2. «Маркетинг та брендинг територій: актуальні питання, досягнення та інновації» / Panel discussion 2 «Marketing and Branding of Territories».

Панельна дискусія 3. «Інструменти нарощування доходів громад: економіка, менеджмент, маркетинг» / Panel discussion 3 «Instruments of increasing of incomes in communities».

Панельна дискусія 4. «Цифрова економіка: можливості та виклики майбутнього розвиткутериторій та їх суб’єктів» / Panel discussion 4 «Digital economics: opportunities and threats of future development of territories and their subjects».

У роботі конференції взяла участь д.е.н., професор Заблодська І.В., яка виступила з доповіддю «Особливості розвитку територій Сходу України: чинникові впливи та форми співробітництва».  Вона наголосила на важливості та необхідності втручання держави у сучасний розвиток територій Сходу України через проведення АТО.

За результатами роботи конференції всі учасники отримали сертифікати.