Підсумки засідання вченої ради Інституту від 22 січня 2018 р.

22 січня 2018 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

Із обґрунтуванням запиту на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою “Принцип справедливості як основа правового забезпечення сталого розвитку економіки України” виступив д.ю.н., заступник директора Інституту з наукової роботи Р.А. Джабраілов. Основною метою наукового дослідження виступає обґрунтування теоретичних пропозицій та практичних рекомендацій, спрямованих на визначення правових можливостей найбільш повного втілення принципу справедливості у сферу правового регулювання економіки з метою створення передумов для її сталого розвитку. Підготовка запиту здійснювалась у межах права молодих учених, які виступили із доповіддю на засіданні Президії НАН України, здійснювати самостійні дослідження за тематикою представленого дослідження. Так, на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р. Р.А. Джабраілов успішно виступив із доповіддю “Принцип справедливості як основа трансформації економіко-правової системи держави”.

IMG_6035На засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру. Так, було затверджено робочі плани з виконання наукових досліджень у 2018 р., які складено відповідно до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України з урахуванням перехідних з попередніх років та нових наукових робіт, що плануються до виконання протягом поточного та наступних років. За функціональним призначенням робочі плани є основою для планування діяльності структурних підрозділів установи та індивідуального планування навантаження наукових співробітників, змістовно – мають відображати основні етапи досліджень за темою на поточний рік, очікувані результати, коло виконавців. Відповідно до зазначених вимог укладено робочі плани з чотирьох тем відомчої тематики, дві з яких – «Модернізація господарського законодавства як передумова сталого розвитку України» (І кв. 2017 року – II кв. 2019 року); «Правова модель енергетичного простору України» (І кв. 2017 року – IV кв. 2019 року) є фундаментальними; дві – «Економіко-правове забезпечення стратегічного розвитку новоутворених територіальних громад» (І кв. 2017 року – ІV кв. 2018 року); «Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста» (ІІІ кв. 2017 року – IV кв. 2019 року) – прикладними. Крім того, на засіданні з урахуванням висловлених пропозицій було схвалено план роботи вченої ради Інститут на 1 півріччя 2017 р.

Під час засідання вченої ради було заслухано звіт про наукове стажування вченого секретаря Інституту, к.ю.н. В.К. Малолітневої у Ризькій вищий школі права, яке вона проходила з 13 листопада по 22 грудня 2017 р. у Латвії. Також було затверджено теми дисертаційних досліджень.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у лютому місяці поточного року.