Квантифікація результатів анкетування фахівців об’єднаних територіальних громад на Сході України

Анкетування1Реформа децентралізації, яка започаткована три роки тому в Україні, передбачає створення об’єднаних територіальних громад, що формуються та розвиваються в складних економічних, правових та організаційних умовах. Це потребує, з боку науковців, втручання задля визначення та узагальнення сучасних проблем і перешкод з метою їхнього скорішого усунення. Для вирішення цього питання науковцями Інституту економіко-правових досліджень НАН України у співпраці з Регіональним Представництвом Фондом ім. Фрідріха Еберта було розроблено анкету, яку запропонували заповнити фахівцям з проблем створення та розвитку об’єднаних територіальних громад на Сході України, а саме фахівцями Білокуракинської і Чмирівської об’єднаних територіальних громад (Луганська область) і фахівцям Лиманської об’єднаної територіальної громади (Донецька область) [1].

Анкетування2Лиманська ОТГ Донецькою області об’єднує 40 населених пунктів, а чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. становить 42552 осіб.

Анкетування3Білокуракинська ОТГ Луганської області об’єднує 23 населених пунктів, а чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. становить 13359 осіб.

Анкетування4Чмирівська ОТГ Луганської області об’єднує 8 населених пунктів, а чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. становить 8695 осіб.

У цілому в анкетуванні взяло участь 48 респондентів, серед яких: голови ОТГ, заступники, спеціалісти, старости, начальники відділів та інші співробітники ОТГ, науковці, тощо. (рис 1)

Анкетування5Рис. 1 Якісний склад респондентів – фахівців

На запитання анкети щодо збільшення участі громадян у вирішенні питань забезпечення їх життєдіяльності на місцевому рівні більшість респондентів (94%) відповіли, що у цілому спостерігається активізація громадян. Це відбувається шляхом залучення громадян до співпраці з владою через обговорення та надання пропозицій щодо ефективного вирішення актуальних проблем розвитку громади завдяки систематичним зустрічам. Створюються громадські організації, активні групи населення, ОСББ, ОСН, громадяни беруть участь у благоустрою громади, активніше залучаються до отримання грантів тощо. Проте деякі фахівці визначають, що іноді громадяни тільки вимагають рішення визначених проблем, а залучатися до їх вирішення не поспішають.

На запитання щодо поліпшення кількості та якості комунальних послуг у зв’язку зі створенням ОТГ також більшість респондентів (68%) відповіли, що кількість та якість комунальних послуг у зв’язку зі створенням ОТГ підвищуються. Це проявляється у підвищенні рівня благоустрою населених пунктів громади завдяки ремонту покрівель, доріг (тротуарів), ліній освітлення, системи водозабезпечення, видаленню сухих дерев, вивезенню сміття (особливо з приватного сектору), встановленню спортивно-ігрових майданчиків, функціонуванню НЦАПів, забезпеченню пасажироперевезень, тощо.

Інші респонденти (27%) визначають, що якість комунальних послуг у зв’язку зі створенням ОТГ буде тільки підвищуватися завдяки створенню комунальних підприємств, ремонту доріг, вуличного освітлення, адміністративних будівель, закупки сміттєвих баків, спеціалізованої техніки, створенню НЦАПів.

Проте деякі фахівці (5%) визначають, що поліпшення кількості та якості комунальних послуг у зв’язку зі створенням ОТГ не відбувається взагалі, або не відбувається миттєво через нестачу ресурсів та велику територію громади, малу кількість працівників існуючих та діючих комунальних підприємств.

Такий розбіг відповідей на це питання пов’язаний з тим, що Лиманська і Білокуракинська ОТГ створені у відповідності до перспективного плану [2], і тому вони більш організовані та мають суттєві переваги завдяки наявності вже діючого адміністративного апарату, розподілу обов’язків, існуючих господарських зав’язків, тощо. Тоді як Чмирівську ОТГ було створено з «чистого листа» і вона має проблеми навіть з благоустроєм приміщення адміністрації ОТГ. Тобто теза, що перспективний план створення ОТГ в Україні не мав сенсу – не обґрунтована, оскільки досвід свідчить, що ті ОТГ, що були створені у відповідності до перспективного плану (Лиманська і Білокуракинська ОТГ) вони розвиваються скоріше та ефективніше, завдяки наявності адміністративних переваг, а Чмирівську ОТГ було створено за вимогами громадян, тому і така виникла ситуація з відставанням (рис.2 і 3).

Але цей тренд не є constant, тобто за умов наявності змін у законодавстві, ситуація має покращитися.

На третє питання анкети, щодо державних фінансів, які надходять до ОТГ та передбачені новим законодавством, фахівці відповіли по різному. Проте більшість респондентів відзначають, що кошти надходять до ОТГ, але є деякі особливості. Так, фахівці Чмирівської ОТГ визначають, що кошти надходять на утримання освітніх та медичних закладів, а на розвиток інфраструктури – не надходять.

Анкетування7Рис. 2 – Перспективний план створення ОТГ в Луганській області

Фахівці Білокуракинської ОТГ визначають, що усі кошти надходять, але із запізненням. Щодо фахівців Лиманської ОТГ, то вони зазначають, що субвенції на розвиток інфраструктури надходять та витрачаються на покращення водовідведення, освітлення, ремонт доріг, проте не в заплановані строки.

Анкетування8Рис. 3 – Перспективний план створення ОТГ в Донецькій області

Вже відремонтовано житлові будинки, проведено капітальний та поточний ремонт доріг, встановлено водонапірні вежі в 4 населених пунктах ОТГ, проведено освітлення, закуплена спеціалізована техніка, проведена термомодернізація закладів комунальної сфери тощо. Слід зазначити, що в ОТГ створено НЦАП. Також надходять кошти на інвестиційні проекти. Такі відмінності, обмовлені наявністю різних стартових умов при створенні ОТГ, через відповідність або невідповідність перспективному плану створення ОТГ в Україні.

Відповідаючи на четверте питання анкети, щодо ефективності чинних законів задля реалізації потреб ОТГ (45%) респондентів вважають, що норми відповідних законів не сприяють активному розвитку ОТГ, оскільки вони не урегульовані та не відповідають сучасності. Особливо це стосується законодавства щодо земельних питань. 55 % респондентів відповіли, що сформульовані норми законів забезпечують розвиток ОТГ, але потребують поліпшення, доопрацювання та удосконалення, що зараз і відбувається. Тобто сформульовані норми законодавчих актів для більш ефективного забезпечення реалізації потреб розвитку ОТГ мають постійно удосконалюватися через зміни умов розвитку ОТГ.

Таким чином, проведене анкетування фахівців об’єднаних територіальних громад на сході України дозволяє зробити висновок про наявність особливостей у становленні кожної громади через відмінні стартові умови. Але це не свідчить про остаточне лідерство або аутсайдерство громад, а тільки доводить, що треба проводити постійний моніторинг задля визначення завад та перешкод у розвитку ОТГ з метою їхнього усунення. Для отримання більш якісної та детальної інформації щодо досвіду розвитку об’єднаних територіальних громад на сході України доречно залучити експертів.

Список використаних джерел

1. Інститут економіко-правових досліджень НАН України «Реалізація спільного проекту з Фондом Фрідріха Еберта»: [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.iepd.kiev.ua/?p=5958

2. Перспективний план формування територій громад в Україні: [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/833-2015-р/paran8#n8

Автор: д.е.н., професор І.В. Заблодська