Відкрита лекція Нобелівського лауреату Вернон Л.Сміта

26 травня 2017 року в Київському національному торговельно-економічному університету відбулася відкрита лекція лауреата Нобелівської премії з економіки Вернона Л. Сміта на тему: «Сучасні методи економічного аналізу», долучитися до якої мали змогу всі бажаючі. Інститут економіко-правових досліджень НАН України на заході представляли: директор Інституту, д.ю.н., професор Володимир Устименко; директор Луганської філії, д.е.н., професор Інна Заблодська; вчений секретар Луганської філії, к.е.н. Юлія Рогозян. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля представляла д.е.н., професор Олена Вартанова.

Вернон Л. Сміт став  Нобелівським лауреатом  у 2002 році за роботу в галузі експериментальної економіки, виникнення якої тепер пов’язують саме з ім’ям вченого. Київська лекція була представлена поглядами видатного вченого на обмеженість попередніх теорій (1950 – 1980 рр.), заснованих на спрощеному розумінні “людини економічної”, яка діє винятково у власних інтересах і завжди приймає раціональні рішення.

Вернон Л. Сміт є одним з кращих економістів світу згідно з міжнародним рейтингом IDEAS, зокрема, він є професором економіки і права в Економічному науковому інституті Університету ім. Чепмена (США), членом Національної Академії Наук США (National Academy of Sciences), почесним членом Асоціації економетричних наук (Econometric Society), Американської асоціації сприяння розвитку науки та Американської академії мистецтв і наук тощо. Результати його досліджень оприлюднюються й досі на сторінках таких всесвітньо відомих видань, як  Wall Street Journal, New York Times, Forbes, Financial Times  тощо.

Другу частину лекції провів наш колега, американський вчений українського походження, Роман Шеремет, який сфокусував свою увагу на релігійних передумовах економіки успішних країн світу.

Маємо надію, що подальше міжнародне співробітництво буде плідним та зможе забезпечити збалансований розвиток економіки України.