На засіданні бюро Відділення економіки НАН України прийнято рішення затвердити відкриття наукової роботи “Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста”

21 грудня 2016 р. відбулося засідання бюро Відділення економіки Національної академії наук України, на якому прийнято рішення затвердити відкриття наукової роботи “Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста” за кодом програмної класифікації 6541030 (прикладні дослідження), строки виконання якої – з 1 липня 2017 р. по 31 грудня 2019 р. Основною метою наукового дослідження є розробка науково-методичних підходів, пропозицій і рекомендацій щодо економіко-правового забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ запиту на відкриття наукової роботи “Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста”