Одержано патент на корисну модель

Як було повідомлено раніше, основні напрями наукових досліджень Інституту перебувають у площині соціогуманітарних наук, створення об’єктів інтелектуальної власності наразі обмежувалося одержанням авторських свідоцтв на нові методи й теорії, що відображено в опублікованих монографіях та інших друкованих працях. Серед показників діяльності Інституту до останнього часу не було таких, що відображали б результати діяльності щодо винаходів або створення корисних моделей.

Представниця Інституту – вчений секретар, к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська брала участь у розробленні даної корисної моделі та як юрист надавала методичну допомогу.

167824