Приватна власність в Україні у контексті суспільного блага: системний підхід

7 липня 2016 року в м. Ірпінь відбулася Міждисциплінарна фахова дискусія на тему «Приватна власність в Україні у контексті суспільного блага: системний підхід», організатором якого виступила Асоціація українських банків.1308913624_aub

Як відомо, власність є одним з базових інститутів будь-якої економічної системи суспільства і будь-які докорінні зміни у цій системі розпочинаються з відповідних перетворень у відносинах власності. Рівень розвитку права приватної власності у суспільстві є вагомим показником його цивілізованості Тому, розглядаючи якісні аспекти модернізаційного процесу в Україні та виходу її з кризи, неможливо оминути аналіз сучасного стану та проблем оновлення відносин власності.

Метою заходу було творення змістовної та організаційно-кадрової платформи Конференції з проблем приватної власності в Україні восени 2016 року.

У рамках дискусії було розглянуто проблемні питання, що стосуються стану приватної власності в Україні; моделі відносин власності в Україні в контексті забезпечення суспільного блага; місії суспільних відносин приватної власності; ролі держави, бізнесу і громадянського суспільства в реалізації суспільної місії власника; причин відсутності належної соціалізації власника; інтелектуальної та земельної власності тощо.

Серед численних учасників, Інститут економіко-правових досліджень НАН України було представлено директором, член-кор. НАПрН України Устименком Володимиром Анатолійовичем, який у своєму виступі зупинився на проблемах реалізації права власності в Україні, та с.н.с. відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Гудімою Тетяною Степанівною, яка освітила проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні.

IMG_9924-1

Модераторами виступили д.н.держ.упр., професор Національної академії державного управління при Президентові України Василевська Тетяна Едуардівна та Президент Асоціації українських банків Сугоняко Олександр Анатолійович.

IMG_9921

У рамках заходу виявлено міждисциплінарні зв’язки і підходи до вирішення проблеми власності, висвітлено контури моделі відносин власності в контексті реалізації суспільного блага, сформовано платформу для визначення вектору суспільного консенсусу щодо стратегії розвитку власності в Україні, створено творчо-редакційну групу і розроблено наукову платформу для проведення великої конференції восени 2016 року.