Участь директора Інституту В.А. Устименка у черговому засіданні Президії НАПрН України

Заступник голови Донецького регіонального центру НАПрН України – директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко взяв участь у черговому засіданні Президії НАПрН України, що відбулося 28 січня 2016 р.

IMG_0940

Під час засідання було розглянуто низку питань організаційного та наукового характеру, зокрема про реєстрацію кандидатів для участі у виборах членів НАПрН України, про затвердження нової редакції статуту НАПрН України, а також про внесення змін до організаційної структури Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Було заслухано інформацію президента НАПрН України, академіка НАН України В.Я. Тація щодо справ, які надійшли для участі у конкурсі для заміщення вакансій дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України. Інформацію було взято до відома та прийнято рішення зареєструвати кандидатів для участі у конкурсі на заміщення зазначених вакансій, а списки зареєстрованих кандидатів опублікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті НАПрН України (переглянути списки).

IMG_1106

З інформацією щодо розробки нової редакції статуту НАПрН України виступив перший віце-президент НАПрН України О.В. Петришин, а за підсумками обговорення було прийнято рішення схвалити проект нової редакції статуту з урахуванням пропозицій та доповнень, які надходитимуть до 15 лютого 2016 р. від академіків-секретарів і директорів науково-дослідних установ НАПрН України.

Також було розглянуто подання директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, дійсного члена (академіка) В.І. Борисова щодо внесення змін до організаційної структури Інституту. Згідно з рішенням Президії НАПрН України було ухвалено Постанову від 28.01.2016 р. № 93/3 «Про внесення змін до організаційної структури Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України», якою передбачено зміни до організаційної структури провести у межах штатної чисельності та обсягів фінансування, затверджених для Інституту.