Відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень аспірантів Інституту

23 лютого 2015 р. на спільному засіданні відділів проблем модернізації господарського права та законодавства, проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень аспірантів Інституту.

VLUU L210  / Samsung L210

1. Обговорення дисертаційної роботи Смоли Сергія Васильовича на тему «Реалізація принципу процесуальної економії в господарському судочинстві», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Фото5

Науковий керівник: доцент кафедри цивільного та господарського права ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України, кандидат юридичних наук, доцент В.П. Богун.  

Рецензенти:

  • доцент кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова МОН України кандидат юридичних наук, доцент Т.В. Степанова;
  • суддя Дніпропетровського апеляційного господарського суду, кандидат юридичних наук, доцент Л.М. Білецька.

2. Обговорення дисертаційної роботи Гусь Аліни Володимирівни на тему «Правовий режим нематеріальних активів у складі майна суб’єктів господарювання», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Фото1

Науковий керівник: директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України В.А. Устименко.

Рецензенти:

  • в.о. завідувача кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету МОН України, доктор юридичних наук, доцент І.Ф. Коваль;
  • старший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень НАН України, кандидат юридичних наук, с.н.с. М.М. Дутов.

За результатами обговорення, враховуючи рекомендації та зауваження рецензентів, було прийнято рішення рекомендувати зазначені дисертації для подальшого проходження процедури захисту.