Проект Підприємницького кодексу Республіки Казахстан: стан і перспективи

Президент Республіки Казахстан – Лідер нації Н.А. Назарбаєв у Посланні до народу Казахстану «Стратегія «Казахстан-2050»: новий політичний курс держави, котра відбулася» вказав на необхідність всебічної підтримки підприємництва – провідної сили національної економіки.

Відповідно до пункту 15 Плану законопроектних робіт Уряду Республіки Казахстан на 2014 рік, затвердженого постановою Уряду Республіки Казахстан від 31 грудня 2013 року № 1547, у першому півріччі 2014 передбачено завершення розробки проекту Підприємницького кодексу Республіки Казахстан. У зв’язку з цим 5 березня 2014 Міністерством юстиції Республіки Казахстан спільно з Інститутом законодавства Республіки Казахстан за підтримки IRZ проведено міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Проект Підприємницького кодексу Республіки Казахстан: стан і перспективи».

pred

Президія конференції: доктор юридичних наук, професор, академік НАН РК М.К. Сулейменов, заступник міністра юстиції РК З.Х. Баймолдіна, представник Німецького фонду міжнародного правового співробітництва в Казахстані (IRZ) Г.Х. Фахрудінова, 5 березня 2014 р., м. Астана.

pred1

У зазначеній конференції взяв участь і директор Інституту – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Анатолійович Устименко. Підготовлену ним та опубліковану у збірнику матеріалів конференції наукову статтю було присвячено питанням структури Підприємницького кодексу:

«Щодо процесів кодифікації в Республіці Казахстан, слід зазначити, що на відміну від українських реалій, розуміння необхідності розробки та прийняття кодифікованого акта у сфері підприємницької діяльності виходить не від наукового співтовариства, а від самого підприємницького середовища. Такий порядок речей слід визнати цілком закономірним, оскільки об’єктивна необхідність правового регулювання певної сфери саме й повинна визрівати на основі потреб практики, реальних відносин господарювання та підприємництва. До речі, потреба прийняття Господарського кодексу України свого часу якраз була визначена й обґрунтована саме практичною необхідністю врегулювати виробничі та інші відносини у сфері господарювання.

Особливо хотілося би підкреслити той факт, що підприємницьке співтовариство Республіки Казахстан не просто розуміє необхідність прийняття такого якісно нового акту, як Підприємницький кодекс. Йдеться про ініціювання повноцінного процесу розробки на основі чітко сформульованих ідеї, цілей, завдань і предмета правого регулювання. Так, Союзом «Атамекен» в контексті необхідності розробки Комерційного (підприємницького) кодексу було сформульовано цілий комплекс завдань, серед яких, крім зведення нормативно-правових актів, які регулюють підприємницькі відносини, до єдиного кодифікованого нормативного правового акту, вказано також і використання єдиного понятійного апарату щодо регулювання відносин у сфері підприємництва; усунення протиріч усередині масиву законодавчих актів, якими врегульовано підприємницьку діяльність та інші завдання. Крім того, досить чітко визначається коло відносин, які покликані складати предмет правового регулювання майбутнього кодифікованого акту – це група відносин, що виникають безпосередньо в сфері підприємницької діяльності, група відносин у сфері господарювання, що тісно пов’язане з підприємницькою діяльністю і група відносин з державного регулювання підприємницької діяльності…».

Повний текст статті міститься у збірнику матеріалів конференції «Проект Підприємницького кодексу Республіки Казахстан: стан і перспективи» (завантажити).

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська