Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти» (28 березня 2023 року)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти», яка відбудеться 28 березня 2023 року. 

Завантажити інформаційний лист

Інформація про місце проведення конференції (у разі часткового оффлайн формату) й точний час її початку буде надана додатково.

Метою конференції є створення науково-практичної платформи для обміну думками щодо  розв’язання актуальних для України проблем в умовах мілітарного впливу; представлення досліджень і розробок стосовно поточної ситуації щодо ризиків і проблем у сфері прав людини, спричинених бізнесом і пов’язаних з війною; визначення пріоритетних напрямів і шляхів розвитку державної правової, економічної, соціальної та екологічної політики у період повоєнного відновлення нашої держави та суспільства; концептування дорожньої карти щодо впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для забезпечення справедливого і заснованого на правах людини підходу до післявоєнного відновлення; розроблення практико-орієнтованих пропозицій і рекомендацій у соціально-економічній та екологічній сферах для науково-обґрунтованої підтримки діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-спільноти та організацій громадянського суспільства; поширення інформації серед різних категорій суспільства, покращення обізнаності та підвищення рівня фахових знань посадовців та інших спеціалістів.

Напрями роботи конференції

1. Утвердження ідеології соціальної справедливості в суспільстві на засадах правового регулювання економіки;

2. Гарантії дотримання соціально-економічних та екологічних прав людини в умовах мілітарного впливу та повоєнної трансформації;

3. Державна підтримка та особливості функціонування суб’єктів господарювання за військових загроз і обставин релокації з урахуванням міжнародних та національних орієнтирів щодо соціальної відповідальності; 

4. Актуалізація захисту прав людини в сфері господарювання у період воєнного стану та повоєнного відновлення: рівень державної політики, законодавства і правозастосування;

5. Порядок денний у сфері бізнесу та прав людини як один із орієнтирів на шляху України до членства в ЄС та ОЕСР за обставин мілітарного впливу;

6. Цифрова трансформація суспільства, економіки, довкілля на тлі мілітарного впливу: правові аспекти;

7. Правові аспекти «зеленої» енергетичної трансформації України в процесі повоєнного відновлення економіки;

8. Розбудова територій зі спеціальним режимом господарювання в умовах мілітарного впливу;

9. Особливості економіко-правового забезпечення відкритості міста в контексті мілітарного впливу та повоєнного відновлення держави.

Організаційні аспекти

Для участі у роботі конференції необхідно в строк до 20 березня 2023 року включно надіслати на адресу електронної пошти allexillarionov@gmail.com наступні матеріали:

  1. заявку на участь (назва файлу Прізвище_заявка);
  2. тези доповіді (назва файлу Прізвище_тези) включно зі стислими (до 2-х сторінок) у довільній формі рекомендаціями щодо конкретних шляхів розв’язання представлених у тезах проблем із визначенням органу влади чи іншого суб’єкта, до компетенції якого можна віднести практичну реалізацію рекомендацій.

Видання збірника тез доповідей планується до 30 червня 2023 року. Збірник (в електронному форматі) буде розміщенона офіційному сайті та академічному репозитарії Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», а також проіндексована в Google Scholar. 

Конференція зареєстрована в Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УІНТЕІ).

Рекомендації учасників конференції щодо конкретних шляхів вирішення проблем, окреслених у тезах доповіді, будуть представлені у Аналітичному узагальненні для подальшого поширення та просування в колі суб’єктів, відповідальних за прийняття рішень.

Учасники конференції отримають сертифікати. Електронну версію сертифікату буде направлено на електронну пошту, вказану в заявці.