Вебінар «Перша річниця Порядку присудження ступеня доктора філософії: досвід застосування та перспективи вдосконалення»

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти провело вебінар «Перша річниця Порядку присудження ступеня доктора філософії: досвід застосування та перспективи вдосконалення». Йшлося про найбільш гострі й актуальні питання, з якими зіткнулися здобувачі освітньо-наукового ступеня та організатори їхнього захисту.

В вебінарі взяв участь співробітник Інституту, к.ю.н. Антон Сошников

З вітальним словом до учасників вебінару з різних ЗВО України звернувся Голова НАЗЯВО Андрій Бутенко

Керівник відділу супроводу разових рад та аналітики Національного агентства Леонтій Шипілов виступив на тему: «Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії: типові питання закладів та установ». 

З доповіддю на тему «Утворення разових спеціалізованих вчених рад закладами вищої освіти (науковими установами): причини зупинки, аналіз порушень» виступив заступник директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України Михайло Голубєв

У виступі заступника Голови НАЗЯВО Івана Назарова йшла мова про скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв‘язку із встановленням фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації». 

З повідомлення на тему «Державна реєстрація захищених дисертацій. Зміни та особливості порядку» виступив заступник директора з науково-інформаційної роботи Українського інституту науково-технічної і економічної інформації Олексій Сухий

Начальник наукового відділу організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності Національному університеті оборони України Юрій Ольшевський поділився досвідом реалізації Порядку присудження ступеня доктора філософії в цьому вищому військовому навчальному закладі. 

Виступ проректора з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дмитра Лученка стосувався проблематики термінологічної визначеності і однозначності як напрямів удосконалення порядку присудження ступеня доктора філософії.