Вітаємо співробітників Інституту з присвоєнням наукового ступеня доктора наук та вченого звання старшого дослідника!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 19.04.2021 р.:

Затверджено рішення спеціалізованої вченої ради Інституту про присудження наукового ступеня доктора юридичних наук старшому науковому співробітнику відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Гудімі Тетяні Степанівні за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»;

Затверджено рішення вченої ради Інституту про присвоєння заступнику завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва та ученому секретарю Луганської філії Інституту, д.е.н. Рогозян Юлії Сергіївні вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 051 – Економіка.

unnamed

Колектив Інституту щиро радіє, пишається та вітає колег з підкоренням нових вершин!

Бажаємо натхнення та енергії на нові перемоги!