Щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Керуючись Законом України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 в Інституті, в рамках виконання науково-дослідної роботи «Модернізація системи екологічної безпеки міста: економіко-правовий вимір», відбулося підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса за дистанційною формою шляхом проведення стажування.

Вітаємо колег з успішним проходженням стажування та отриманням сертифікатів.

Щербак Ірина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

Строк підвищення кваліфікації: з «25» лютого 2021 року по «16» квітня 2021 року

Обсяг підвищення кваліфікації: 6 кредитів ЄКТС

Тема підвищення кваліфікації: «Організаційно-правові основи діяльності муніципальної варти в природоохоронній сфері».

 

Снимок экрана 2021-04-22 в 14.45.24 

Щебетун Ірина Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

Строк підвищення кваліфікації: з «22» лютого 2021 року по «16» квітня 2021 року

Обсяг підвищення кваліфікації: 6 кредитів ЄКТС

Тема підвищення кваліфікації: «Інноваційні підходи управління містом в умовах децентралізації».

Снимок экрана 2021-04-22 в 14.45.02