Вітаємо аспірантку Інституту з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Вітаємо Білоус Яну Юріївну, аспірантку Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 05 “Суспільні та поведінкові науки” за спеціальністю 051 “Економіка” на тему: “Організаційно-економічне забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад”.

Науковий керівник: Галгаш Р.А., доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”.

Офіційні опоненти: д.е.н., професор Буднікевич Ірина Михайлівна, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; к.е.н. Попадинець Назарій Миколайович, старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики Державної установи “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України”.

Захист дисертації відбувся в Спеціалізованій вченій раді  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України.

цветы

Колектив Інституту щиро вітає Білоус Яну Юріївну

та бажає подальших успіхів!