В Інституті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів»

Confcover27 листопада 2020 року в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (в приміщенні та за технічної підтримки Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених закладів вищої освіти (ЗВО) і наукових установ) при додержанні всіх необхідних заходів протиепідеміологічної безпеки та соціальної дистанції відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів».

Метою конференції було створення науково-практичної платформи для обміну думками та дискусії щодо проблем та перспектив правового регулювання соціально-екологічних, санітарно-епідеміологічних і суміжних відносин в умовах сталого розвитку України.

З привітальним словом до учасників конференції звернувся чл-кор. НАН України, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» В.А. Устименко, відзначивши важливість створення на базі Інституту дискусійної платформи обміну думками з нагальних суспільно-економічних та правових проблем в умовах пандемії коронавірусу COVID-19. У привітальному слові також було відзначено значущість впровадження у роботу наукових установ при організації подібних заходів новітніх технологій дистанційної участі, які дозволяють підтримувати наукові та освітні комунікації в цей непростий час та не збавляти темпів наукових досліджень при одночасній можливості не наражатися на небезпеку зараження цією хворобою.

Надалі спікерами конференції виступили: д.ю.н., доцент, с.н.с. Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» В.О. Коверзнев із доповіддю на тему «Критерії визначення юрисдикції спорів у сфері захисту екологічних прав»; чл.-кор. НАПрН України, д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного, господарського і екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка» МОН України В.І. Андрейцев із доповіддю на тему «Система права екологічної безпеки: законодавчі засади, проблеми праворозуміння, формування, викладання» (доповідь мала характер доктринальної, настановчої лекції); д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного та господарського права Криворізького навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України Б.В. Деревянко із доповіддю на тему «Про мінімізацію впливу коронавірусної інфекції на українську економіку засобами господарсько-правового регулювання та адміністративного примусу»; к.ю.н., с.н.с. Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» Н.О. Герасименко із доповіддю на тему «Значення судової практики у контексті реагування на глобальні екологічні виклики»; д.ю.н., доцент, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» Р.А. Джабраілов із доповіддю на тему «Дискреційні повноваження органів державної влади в період дії карантину у зв’язку з поширенням COVID-19: правові ризики їх встановлення та можливі наслідки» (у співавторстві з В.А. Устименком); чл.-кор. НАПрН України, д.ю.н., професор, завідувач сектору проблем аграрного і земельного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України П.Ф. Кулініч із доповіддю на тему «Феноменологія галузі земельного права у правовій системі України». В процесі дискусії спікери відповіли на питання учасників конференції.

Виступивши модератором, підсумки конференції підвів д.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» Р.С. Кірін, зауваживши, що захід досяг своєї мети – встановив комунікаційний зв’язок між фахівцями провідних установ України, допоміг виробити напрями для подальших досліджень, їх поглиблення та практичного впровадження. Адміністрування конференції здійснив с.н.с. Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» О.Ю. Ілларіонов.

Також участь в роботі конференції взяли: к.ю.н., учений секретар Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» В.К. Малолітнева, к.ю.н., с.н.с. Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» Т.С. Гудіма, к.ю.н., с.н.с. Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» А.В. Токунова, к.е.н., доцент, с.н.с. Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» С.І. Гречана та аспіранти Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Тези виступів спікерів та учасників конференції будуть згруповані у збірку, видані та розміщені на офіційному сайті Інституту у розділі «Видання» найближчим часом, а також проіндексовані у Google-Scholar. До організаторів конференції надійшло 37 тез доповідей.

Географія розміщення спікерів та учасників конференції включає в себе такі міста, як: Київ, Дніпро, Чернігів, Кривий Ріг, Одеса, Харків, Львів.

«Родзинкою» Всеукраїнської науково-практичної конференції «Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів» стала спільна позиція представників наук господарського та земельного права щодо неприпустимості намагань «насильницького поглинання» окремих самостійних галузей права (за прикладом співвідношення земельного та екологічного права на корись останнього). Господарське право в певній мірі відчуває такий же «вплив» збоку цивілістики. Учасники конференції висловили думку, що це – предмет для окремої дискусії та запланували на січень-лютий 2021 року повернутися до цієї проблематики у такому ж форматі.