Підсумки засідання вченої ради Інституту від 28 квітня 2020 р.

28 квітня 2020 р. у режимі відео-конференції відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

В умовах карантину колектив Інституту економіко-правових досліджень НАН України активно продовжує свою роботу з проведення досліджень та вирішення актуальних питань соціально-економічного розвитку, з якими стикається Україна і весь світ в умовах пандемії короновірусної інфекції COVID-19.

IMG_9348

На засіданні з Методикою проведення дослідження за темою НДР «Модернізація системи екологічної безпеки міста: економіко-правовий вимір» (№ 0120U100653) виступила завідуюча відділом економіко-правових проблем містознавства, науковий керівник даної теми НДР, к.е.н., доцент О.В. Тарасевич. У методиці викладено зміст запланованих науково-дослідних робіт за темою НДР. Обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його мету та завдання. Охарактеризовано зміст і визначено порядок організації робіт в розрізі конкретних етапів, склад виконавців, строки виконання та форма узагальнення основних результатів. Метою роботи є розробка науково-методичних підходів щодо модернізації системи екологічної безпеки міста із використанням економіко-правових методів та інструментів.

З рецензіями на методику виступили заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов та директор Луганської філії, д.е.н., професор І.В. Заблодська. За результатами обговорення, у т.ч. вже нових викликів, які не стояли на початку формування теми та постали перед Україною внаслідок пандемії короновірусної інфекції COVID-19, які колектив авторів спробує вирішити під час дослідження, було запропоновано схвалити методику.

Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру.