Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут економіко-правових досліджень Національної Академії наук України

(01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, оф. 201,

e-mail: office.iepd@nas.gov.ua, http:www.iepd.kiev.ua, тел. (044) 200-55-68)

оголошує з «26» грудня 2018 року конкурс на заміщення наступних вакантних посад наукових працівників Інституту (далі-конкурс):

– провідного наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства (1 вакансія);

– провідного наукового співробітника відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки (1 вакансія);

– молодшого наукового співробітника сектору сприяння розвитку економіко-правових досліджень відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки (1 вакансія).

Учасники конкурсу повинні мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня.

Для заміщення вакантних  посад провідного наукового співробітника обов’язковою умовою є наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидат наук), вченого звання, не менше семи років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, наукового-організаційної діяльності, за останні сім років не менше семи публікацій за відповідним напрямом роботи відділу, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Для заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника обов’язковою умовою є наявність наукового ступеня не нижче доктора філософії (кандидата наук) або освітнього ступеня магістра.

Відповідно до п. 11 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 04.10.2018 р. № 553 особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

  • письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнену особову карту (анкету) встановленого зразка;
  • автобіографію
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Заяви та документи подаються кандидатами протягом 30 календарних днів від дати оголошення конкурсу до відділу кадрів Інституту.

Адреса для прийняття документів: юридична: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, оф. 201; фактична: 03057, м. Київ, вул. Желябова, буд. 2, оф. 323.

Уповноваженою особою для надання роз’яснень щодо  проведення конкурсу є Волкова Анастасі Олександрівна – начальник відділу кадрів Інституту.