Підсумки засідання вченої ради Інституту від 22 грудня

22 грудня 2018 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

Із заключним звітом за конкурсною темою НДР «Правове забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю», яка виконувалась в межах Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vsсоціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи на 2016-2018 рр.», виступив заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов. Мета виконання дослідження полягала у обґрунтуванні пропозицій щодо розробки системи економіко-правових заходів, спрямованих на створення передумов для втілення засад соціальної справедливості у механізм правового регулювання економіки.

IMG_1991

За результатами виконання даної НДР було підготовлено колективну монографію на тему «Правові засади досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю», з основними положеннями якої виступив д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов. У монографії висвітлено пріоритети формування міграційної політики України у контексті забезпечення балансу економічної ефективності та соціальної справедливості. Розглянуто проблеми досягнення соціальної справедливості у суспільстві через призму індикаторів економічного розвитку держави. Виявлено проблеми правового забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю у процесі формування та здійснення державної житлової політики. Визначено перспективи впровадження принципу соціальної відповідальності у публічні закупівлі. Висвітлено міжнародні та європейські правові засади втілення принципу соціальної справедливості в економічні відносини. На монографію було подано рецензії д.ю.н., професор О.Р. Зельдіної та д.ю.н., доцента В.Г. Олюхи. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження та прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

IMG_1988

На засіданні вченої ради Інституту також було розглянуто заключний звіт за додатковою відомчою темою для молодих учених НАН України «Принцип справедливості як основа правового забезпечення сталого розвитку України», з яким виступив д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов як керівник даної теми. Мета проведених досліджень полягала у обґрунтуванні теоретичних пропозицій, спрямованих на визначення правових можливостей найбільш повного втілення принципу справедливості у сферу правового регулювання економіки з метою створення передумов для її сталого розвитку. Для досягнення визначеної мети виконавці наукової роботи вирішили наступні наукові завдання: виявлено особливості впливу принципу справедливості на формування державної економічної та соціальної політики; проаналізовано сучасний стан правового забезпечення екологічної складової сталого розвитку економіки держави; виявлено проблеми реалізації принципу екологічної справедливості як основи сталого розвитку економіки держави; визначено перспективи відображення принципу справедливості у державній житловій політиці; виявлено проблеми правового регулювання сталих публічних закупівель в Україні.

Під час засідання вченої ради розглянуто питання щодо затвердження та перезатвердження тем дисертаційних досліджень.

Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру.

Приємною частиною засідання вченої ради та звершенням 2018 року стало нагородження співробітників Інституту: 1) Ювілейними почесними грамотами Президії НАН України за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану працю; 2) Подяками Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток державної правової політики, високий професоналізм та з нагоди 100-річчя від дня створення Національної академії наук України; 3) Подяками Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів України та вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку; 4) Почесними грамотами Первинної профспілкової організації Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у січні місяці 2019 року.