Круглий стіл на тему «Децентралізація влади: як зберегти успішність в умовах нових викликів?»

13 грудня 2018 р. в Національному інституті стратегічних досліджень відбувся круглий стіл на тему «Децентралізація влади: як зберегти успішність в умовах нових викликів?»  

Децентралізацію влади справедливо називають однією з найуспішніших реформ в Україні за період з 2014 року. Основою успіху стали чіткість намірів, проголошених владою, та зацікавленість з боку громад в отриманні більших повноважень, ресурсів та спроможності реалізовувати власні ініціативи самоврядного розвитку. Зміна системи управління територіями, децентралізація у сферах медицини, освіти демонструють значні темпи та головне – реальні позитивні зрушення. Проте ефективні зміни у місцевому самоврядуванні, і навіть збільшення фінансової спроможності громад поки що не стали аргументами для повсюдного і швидкого об’єднання територіальних громад. Спостерігається спротив реформам з боку як органів місцевого самоврядування, так і обласної та районної ланок влади. На заваді удосконаленню системи управління територіями, яка мала б закріпити позитивні здобутки децентралізації, стоїть також незавершеність політико-правового забезпечення нової системи адміністративно-територіального устрою. Отримання синергетичного ефекту від реформи децентралізації у вигляді системного поліпшення якості життя громадян та повноцінного використання ресурсів розвитку країни вимагає повного завершення процесів укрупнення громад менш ніж за півтора року. Проте реалізація форсованої децентралізації на основі застосування адміністративного ресурсу не принесе успіх – його забезпечить лише інклюзивний процес, що спиратиметься на вмотивовану участь громад. Різні вихідні умови громад та усталеність способів життя місцевих еліт є об’єктивними перешкодами, подолання яких можливе через тісний зв’язок реформи із створенням сприятливих умов для розвитку територій та подальший логічний розвиток секторальної децентралізації.  Специфічні виклики для децентралізації існують у Донецькій та Луганській областях, де за особливої гостроти проблем відбудови інфраструктури та забезпечення якості життя внутрішньо переміщених осіб їхнє вирішення утруднене відсутністю на деяких територіях повноцінних органів місцевого самоврядування. Між тим, досягнення успішності децентралізації в цьому регіоні матиме особливе значення для його відродження та реконсолідації.

Учасниками круглого столу було обговорено такі проблеми:

  1. Успіхи та виклики сучасного етапу децентралізації: що показав досвід чотирьох років.
  2. Ризики форсованої децентралізації і шляхи їх подолання.
  3. Політико-правова невизначеність подальших кроків та перспективи реформи адміністративно-територіального устрою.
  4. Децентралізація і об’єднання громад як чинники сприяння економічному розвитку територій.
  5. Об’єднання територіальних громад у вимірах секторальної децентралізації.
  6. Особливості децентралізації для громад Донецької та Луганської областей.

Серед учасників круглого столу були співробітники Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Заблодська І.В. – д.е.н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України виступила з доповіддю про особливості децентралізації для громад Донецької та Луганської областей.