Консультація щодо проекту Національного Плану дій на 2017- 2020 роки з впровадження Стратегії сталого розвитку України до 2030

17 листопада 2017 року відбулась консультація щодо проекту Національного Плану дій на 2017- 2020 роки з впровадження Стратегії сталого розвитку України до 2030 року під головуванням Тимочко Тетяни Валентинівни – експерта ПРООН, координатора консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України та Плану дій, голови Всеукраїнської екологічної ліги, голови Національної екологічної ради.

Cама Стратегія встановлює цілісну систему стратегічних та операційних цілей переходу до інтегрованого економічного, соціального та екологічного розвитку країни до 2030 року. Вона також визначає інституційні засади впровадження Стратегії, напрями міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії, основні рушійні сили та інструменти її реалізації.

Основою для розроблення Стратегії стали 17 глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» та Оновлена стратегія сталого розвитку ЄС. Стратегія також ґрунтується на SWOT-аналізі та аналізі прогалин політики, законодавчих актів, програм і планів у восьми сферах діяльності: економіка, соціальна політика, природокористування та охорона довкілля, сільське господарство, енергетика, транспорт, регіональний і місцевий розвиток, освіта та наука.

На обговорення Проекту Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року була запрошена директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, д.е.н., професор – Заблодська І.В.

У своєму виступі вона зазначила, що існує першочергова потреба в узгодженні інших держаних, регіональних та місцевих стратегічних документів зі Стратегією сталого розвитку України на період до 2030 року, після того, як вона буде затверджена.

Текст Проекту Стратегії Сталого розвитку України на період до 2030 р.