Сталий розвиток в контексті національної безпеки України

27 жовтня 2017 року директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко виступив з доповіддю «Національна безпека як чинник сталого розвитку України» на засіданні Всеукраїнського науково-практичного круглого столу в Національному гірничому університеті МОН України. У своїй доповіді він висвітлив ґенезу поняття сталого розвитку у світі та в нашій країні, важливість комплексного підходу до вирішення екологічних, соціальних та економічних проблем за пріоритетними напрями. Особливу увагу було приділено проблемам, що виникли в Україні у зв’язку з анексією Криму та проведенням військових дій на Сході України. Останні призвели до вкрай негативних екологічних наслідків як на лінії розмежування, так і прилеглих територіях.

Занепокоєння викликає і відсутність правової реакції держави на погіршення екологічного стану значної частини Донецької та Луганської областей. Як зазначене вище, так і необхідність виконання Угоди про асоціацію з ЄС ставить перед юридичною наукою завдання забезпечення національної безпеки в самому широкому розумінні.

Також були проведені консультації із ректором Національного гірничого університету, академіком НАН України Геннадієм Півняком та досягнуто домовленості щодо укладання договору про наукове співробітництво.