Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція тривалості життя»

7 листопада 2017 року на базі Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України відбулася міжнародна науково-практична конференція «Еволюція тривалості життя». Крім зазначеної установи в організації цього заходу взяли участь Представництво польської Академії наук у Києві, Інститут україно-польської співпраці та Асоціація «Україна-Польща».

Основна мета конференції полягала в обміні результатами наукових досліджень щодо тривалості життя та її еволюції, виявленні резервів зниження передчасної смертності та розробці науково обґрунтованих рекомендацій, щодо вирішення цієї проблеми.

Учасниками конференції стали провідні вчені України, Білорусії, Польщі, такі як Елла Лібанова – директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України, Сергій Пирожков – Віце-президент Національної академії наук України, Голова Секції суспільних і гуманітарних наук, академік НАН України, Генрик Собчук – директор Представництва Польської Академії Наук у Києві, професор, Юрій Карягін – директор Інституту Україно-Польської співпраці, доктор філософії, Наталія Власенко – радник Голови Державної служби статистики України, Ніколай Гвоздь – декан хірургічного факультету, ДЗО «Білоруська медична академія післядипломної освіти», кандидат медичних наук, Януш Собонь – завідувач кафедри Академії імені Я. Спарадижа, професор, доктор економічних наук та інші вітчизняні вчені з багатьох наукових установ України та зарубіжні науковці.

2Від Інституту економіко-правових досліджень НАН України конференцію відвідали професор І.В. Заблодська та старші наукові співробітники відділу проблем міжрегіонального співробітництва Е.Б. Бойченко, Н.О. Васильчук, які підготували доповідь за темою «Діагностика дефіциту тривалості життя населення України».

На початку конференції директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України Елла Лібанова надала слово раднику Голови Державної служби статистики України Н.С. Власенко, яка зазначила гостроту проблем пов’язаних зі збором статистичних даних, на засадах яких відбуваються наукові дослідження. Крім того Н.С. Власенко, повідомила приємну новину, а саме про планування перепису населення України на 2020 рік.

Участь у конференції «Еволюція тривалості життя» має науково-практичну значимість, як для кожного учасника окремо в рамках проведення власних наукових досліджень, так і для виконання відомчої тематики відділу «Економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад», оскільки згідно зі ст. 1. закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» «територіальна громада – це жителі, об’єднані постійним проживанням…», тому забезпечення позитивної динаміки розвитку новоутворених територіальних громад напряму залежить від стану забезпечення кожного індивіда. Про, що власно кажучи зазначила і академік Лібанова Е.М., у своїй доповіді «…необхідно переходити до індивіда, оскільки саме він є основою здорового суспільства…».

Результати наукових досліджень професора Собонь Януша «Проблеми демографії у Польщі» також мають практичну цінність у виконанні зазначеної теми відділу, оскільки Польща є соціально-економічним аналогом України. Виходячи з цього, для більш ефективної імплементації реформи децентралізації польський досвід є дуже цінним та корисним.

1Також зацікавленість, з огляду на відомчу тематику, викликали окремі тези доповіді старшого наукового співробітника інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи О.П. Корнійчука «Інноваційні підходи до організації сімейної медицини в контексті подовження життя громадян», які він розглядає через призму об’єднаних територіальних громад.

Взагалі обмін досвідом завжди є ефективним прийомом наукових досліджень, у зв’язку з чим висловлюємо свою безмірну вдячність організаторам конференції і сподіваємося на подальше співробітництво.