Засідання XI Пленуму Правління Спілки економістів України

спілка29 вересня 2017 року в Києві відбулося засідання XI Пленуму Правління Спілки економістів України «Про перспективи, проблеми і завдання розвитку сфери туризму і рекреації в Україні», участь в якому взяли керівники та представники регіональних осередків, викладачі вищих навчальних закладів, працівники державних органів і органів місцевого самоврядування, науковці. Луганську Філію Інституту економіко-правових досліджень НАН України на заході представляли директор, д.е.н., професор, Заслужений економіст України Інна Володимирівна Заблодська та старший науковий співробітник, к.е.н., доцент Руслан Анатолійович Галгаш.

Метою розгляду вищевказаного питання стало обговорення перспективних напрямів й існуючих перешкод розвитку туристичної галузі та розробка пропозицій щодо реалізації завдань Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року (яка схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р.).

На засіданні було розглянуто та обговорено наступне:

– кращий світовий досвід розвитку туризму та рекреаційної діяльності;

– місце туристично-рекреаційної галузі в економіці України, стан і проблеми її розвитку;

– завдання щодо реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року;

– інвестиційний клімат в Україні і його вплив на розвиток внутрішнього туризму і курортів;

– соціально-економічна ефективність інвестицій у розвиток туристично-рекреаційного потенціалу країни;

– партнерські та інші сучасні форми реалізації проектів у сфері туризму і рекреації, зокрема в частині транскордонного співробітництва, публічно-приватного партнерства, кластеризації, створення туристично-рекреаційних зон тощо;

– кадрове забезпечення розвитку туристично-рекреаційної галузі в Україні тощо.

Під час доповідей та дискусій було запропоновано рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, всім суб’єктам ринку туристичних і пов’язаних з ними послуг щодо перспектив, проблем і завдань розвитку сфери туризму і рекреації в Україні, де серед інших пропозицій викладено й наступні:

1. Потреба у невідкладному удосконаленні нормативно-правової бази регулювання відносин з приводу реалізації форм і прав власності на рекреаційно-туристичні природні ресурси, що виникають між державою, власником, користувачами і третіми особами; формування договірних відносин між суб’єктами власності; вдосконалення системи плати за використання рекреаційно-туристичних природних ресурсів; мотивації природокористувачів до залучення рекреаційно-туристичних природних ресурсів до господарського обороту;

2. Необхіднсть запровадження на рівні підзаконного акту механізму встановлення та контролю виконання системи соціо-еколого-економічних обмежень щодо форм і прав власності у процесі використання, обміну та споживання природних рекреаційно-туристичних ресурсів;

3. Потреба у законодавчому врегулюванні процедури встановлення мінімально допустимих розмірів трансакцій державного управління при передачі у власність рекреаційних природних ресурсів, а також контролю та специфікацій форм і прав власності на природні рекреаційно-туристичні ресурси тощо.

Повну версію проекту Рекомендацій засідання XI Пленуму Правління Спілки економістів України щодо перспектив, проблем і завдань розвитку сфери туризму і рекреації в Україні можна знайти на посиланням: http://seu.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/rekomendatsii.pdf