Підсумки засідання вченої ради Інституту від 23 січня 2017 р.

23 січня 2017 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту. Новий 2017 р. розпочався з вирішення низки питань організаційного характеру.

IMG_5118Вчений секретар вченої ради к.ю.н. Н.В. Єремєєва виступила з інформацією щодо проекту плану роботи вченої ради Інституту на 1 півріччя 2017 р., який було схвалено рішенням вченої ради з урахуванням висловлених пропозицій.

IMG_5121Вчений секретар вченої ради також доповіла про робочі плани з виконання наукових досліджень у 2017 р., які складено відповідно до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України з урахуванням перехідних з попередніх років та нових наукових робіт, що плануються до виконання протягом поточного та наступних років. За функціональним призначенням робочі плани є основою для планування діяльності структурних підрозділів установи та індивідуального планування навантаження наукових співробітників, змістовно – мають відображати основні етапи досліджень за темою на поточний рік, очікувані результати, коло виконавців. Відповідно до зазначених вимог укладено робочі плани з п’яти тем відомчої тематики, дві з яких – «Модернізація господарського законодавства як передумова сталого розвитку України» (І кв. 2017 року – II кв. 2019 року); «Правова модель енергетичного простору України» (І кв. 2017 року – IV кв. 2019 року) є фундаментальними; три – «Економіко-правове забезпечення стратегічного розвитку новоутворених територіальних громад» (І кв. 2017 року – ІV кв. 2018 року); «Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста» (ІІІ кв. 2017 року – IV кв. 2019 року); «Управління розвитком міських агломерацій» (І кв. 2015 року – IІ кв. 2017 року) – прикладними. Прийнято рішення схвалити робочі плани з виконання наукових досліджень у 2017 р.

IMG_5126Також на засіданні вченої ради було заслухано інформацію Н.В. Єремєєвої про тематичний план наукових досліджень на 2017 р. За функціональним призначенням тематичний план є документом, що визначає основні напрями наукової діяльності на поточний рік та є підставою фінансування наукової установи. Рішенням вченої ради тематичний план наукових досліджень було схвалено.

Крім того, вченою радою було розглянуто клопотання про надання творчої відпустки аспіранту Інституту без відриву від виробництва для захисту дисертаційної роботи.